Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària del mes de desembre de 2018 (13-12-18)

Sessió ordinària del Ple de desembre de 2018
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de desembre de 2018
Data de publicació: 13.12.18
L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest vespre una nova sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes de desembre. La sessió ha començat amb noves mostres de suport de la majoria dels membres del plenari a les persones que continuen empresonades i exiliades a causa del procés d’independència de Catalunya.

A continuació, s’ha procedit a l’aprovació de les actes de les dues sessions anteriors. Concretament, es tracta de la sessió ordinària corresponent al mes de novembre i de la sessió extraordinària realitzada per a l’aprovació dels pressupostos de 2018.

Tot seguit, l’àrea de Secretaria ha presentat una proposta per fer efectiva l’actualització de l’inventari de béns i immobles municipals. Es tracta d’un informe que es presenta anualment en què s’inclouen les altes, les baixes i les modificacions registrades en relació als elements que formen part de l’inventari patrimonial del consistori. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Posteriorment, s’ha aprovat la modificació de les comissions informatives i dels òrgans col·legiats que són competència del Ple dels quals formaven part l’alcaldessa, Montse Venturós, i la regidora i portaveu del grup municipal d’ERC, Ermínia Altarriba. La inhabilitació de Venturós i la renúncia del càrrec de regidora d’Altarriba l’octubre passat va comportar la incorporació de Roser Valverde (CUP) i Ramon Camps com a nous membres del plenari, així com la seva inclusió en les comissions i organismes esmentats. D’una banda, les comissions informatives són òrgans col·legiats de caràcter deliberatiu integrats exclusivament pels membres del plenari municipal. En aquest cas, la modificació afecta a la comissió de l’àrea especial de comptes, la comissió de l’àrea municipal i la comissió de serveis a les persones. D’altra banda, existeixen diversos òrgans col·legiats com per exemple el Patronat de La Patum, el Patronat de l’Hospital Sant Bernabé o el Consell d’Administració de BRG Serveis, entre d’altres. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Durant la sessió s’ha aprovat la inclusió d’un nou punt en l’ordre del dia referent al projecte de recuperació del Fortí de la Serra de la Petita i l’adequació del camí d’accés a la fortificació carlina construïda l’any 1840 i declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). El projecte inicial aprovat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Catalunya Central contemplava dues fases per aturar-ne la degradació i convertir la fortificació en un espai visitable, tenint en compte el seu valor patrimonial. En aquest cas, el projecte preveu actuacions de restauració de la torre i el baluard per consolidar-ne l’estructura i evitar els esfondraments i l’adequació del camí d’accés. El cost dels treballs del projecte està pressupostat en 217.892,83€ però durant el 2018, l’Ajuntament de Berga ha rebut una subvenció de 160.256,40€ de la Diputació de Barcelona per materialitzar el projecte de restauració del fortí. Per tant, resten uns 58.000€ que es podrien finançar previsiblement amb una part de l’estalvi generat del canvi d’enllumenat. La proposa s’ha aprovat unànimement.

Seguidament s’ha iniciat la part de control amb la presentació d’una moció per part del grup municipal del PDeCAT-CDC. Es tracta d’un text de suport a la vaga de fam iniciada per Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn per reclamar que el Tribunal Constitucional no aturi els recursos presentats pels presos polítics fa un any per poder acudir als tribunals internacionals. La moció també insta a donar suport a les accions judicials impulsades per aconseguir que es revisi la situació de presó provisional dels representants de les formacions polítiques i els líders de les entitats sobiranistes que han estat empresonats o han marxat a l’exili a causa del procés català. La moció ha estat aprovada amb el suport dels grups municipals del PDeCAT, la CUP, ERC i ICV i el vot en contra del PSC.

En la part de control també s’ha donat compte de la modificació de la composició de la Junta de Govern Local, de les competències delegades de l’alcaldia a la Junta de Govern Local, del nomenament de la tinença d’alcaldia de la regidora, Roser Valverde, i de la modificació del cartipàs. En aquest cas, l’estructuració de les àrees i la delegació d’atribucions de gestió als membres de la Junta de Govern Local queda de la següent manera:

- Oriol Camps és l’alcalde accidental i regidor delegat de les àrees d’Urbanisme i Serveis Públics.

- Francesc Ribera és el primer tinent d’alcaldia i s’encarrega de les àrees d’Economia, Governació, Ocupació i Promoció Econòmica, Comunicació i Planificació Pressupostària.

- Mònica Garcia és la segona tinent d’alcaldia i s’ocupa de gestionar les àrees de Cultura, Festes, TIC, Cooperació i Joventut.

- Eloi Escútia és el tercer tinent d’alcaldia i encapçala les àrees de Medi Ambient, Mobilitat i Salut Pública.

- Ivan Sànchez és el quart tinent d’alcaldia i és el regidor delegat de les àrees de Drets Socials, Esports, Patrimoni Cultural i Museus.

- Roser Valverde és la cinquena tinent d’alcaldia i li corresponen les àrees de Participació Popular, Personal i l’Hospital.

Tanmateix s’ha donat compte de les adscripcions de la regidora, Roser Valverde, i del regidor Ramon Camps als grups municipals de la CUP i ERC, respectivament. També s’ha donat compte del nomenament per urgència de la persona que ocupa la plaça de Tècnica Mig de Gestió d’Intervenció, així com de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. Seguidament, també s’han presentat diversos informes de l’àrea d’Intervenció sobre les resolucions i els acords adoptats en contra de les objeccions efectuades i les anomalies en matèria d’ingressos.

Per últim, s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 10 de gener de 2019, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga