Inici

L’Ajuntament de Berga comença a tramitar expedients sancionadors per abocament de deixalles

Abandonament de deixalles
Ampliar en una finestra emergent Abandonament de deixalles
Data de publicació: 29.03.19
L’Ajuntament de Berga ha iniciat la tramitació de 8 expedients sancionadors per abocaments de deixalles, després del procés d’aixecament d’actes de fa unes setmanes per part de la Policia Local de Berga a diferents punts de la ciutat. La legislació aplicable és la Llei reguladora de residus, la qual qualifica com a infracció greu “l’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits de residus no legalitzats, si no produeixen cap dany al medi ambient o no posen en perill greu la salut de les persones”, i pot suposar la imposició d’una sanció que va de 4.001€ a 150.000€.

A les persones denunciades se’ls atorga un termini de 15 dies hàbils perquè, si ho volen, al·leguin i proposin les proves que creguin convenients en defensa dels seus interessos. Els subjectes també tenen la possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat i/o de realitzar el pagament de la sanció renunciant, així, a qualsevol acció de reclamació en via administrativa. En aquest cas, es dictarà directament resolució i a la sanció se li aplicarà una reducció del 20%.

Des del consistori es recorda que en matèria de residus, cal dipositar la fracció correcta de les deixalles al carrer el dia que correspon, segons indica el sistema de recollida de residus porta a porta iniciat el 4 de novembre de 2018 a Berga. Les deixalles es poden deixar al carrer a partir de les 8 del vespre. Si no és possible seguir el sistema porta a porta per qualsevol circumstància, cal utilitzar les àrees d’emergència, zones tancades amb contenidors. L’abandonament de deixalles fora d’aquests espais i/o temps, serà objecte de sanció.

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga