Inici

Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de gener de 2022

Sessió ordinària del ple de gener de 2022
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del ple de gener de 2022
Data de publicació: 12.01.22
L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 13 de gener, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat. La sessió s’ha portat a terme de forma virtual, a causa de la situació actual de pandèmia, i ha estat retransmesa a través del canal de YouTube del consistori berguedà. L’alcalde, Ivan Sànchez, ha iniciat la sessió amb unes paraules de record per a la historiadora berguedana, Dolors Santandreu Soler, que va morir el 21 de desembre. Santandreu va ser regidora de Cultura de l’Ajuntament de Berga en el mandat encapçalat per Agustí Ferrer i Gasol (1987-1991) durant el qual va impulsar la restauració de l’església romànica de Pedret i la construcció de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, entre d’altres. Santandreu va ser guardonada amb el Premi a la Cultura de Berga l’any 2009. La sessió ha continuat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del passat mes de desembre.

Comptes anuals de 2020

El primer punt de l’ordre del dia era una proposta per a l’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2020, però ha estat retirat de l’ordre del dia per l’equip de govern i es tractarà en la següent sessió.

Reglament del Consell Municipal de La Patum

L’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per efectuar l’aprovació inicial del reglament del Consell Municipal de La Patum de Berga. La Junta General del Patronat de La Patum va acordar en la sessió ordinària de juliol de 2021 iniciar el procediment l’elaboració del nou reglament amb la voluntat d’adequar el contingut dels estatuts de l’organisme a la normativa actual de participació ciutadana, així com introduir millores en el seu funcionament. En aquesta revisió també es va proposar el canvi de nom de l’ens que passarà a anomenar-se Consell Municipal de La Patum, d’acord amb la normativa esmentada anteriorment. La proposta del nou text del reglament va ser sotmesa a un procés de consulta pública prèvia, del 15 al 29 de setembre de 2021, per tal que la ciutadania pogués fer aportacions i suggeriments. La proposta per a la creació del Consell Municipal de La Patum i l’aprovació inicial del reglament de l’organisme ha estat aprovada per unanimitat.

Ordenança per a la concessió de premis en els actes festius i culturals

L’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per modificar l’ordenança creada l’any 2019 referent al procediment per a la concessió de premis en els concursos de caràcter cultural i festiu organitzats per l’ajuntament. La modificació consisteix en incloure premis sorgits de noves activitats i premis que no havien estat recollits en el text inicial de l’ordenança. Així doncs, als premis dels concursos que actualment inclou l’ordenança, s’hi afegiran els següents: Concurs de cessió de l’espai públic per ubicar barres de begudes al concert de dissabte de Carnaval; Concurs Infantil de Punts de Llibre de Sant Jordi; Concurs de Disseny Infantil del cartell de la Fira del Joc i de Nadal; Concurs per a la cessió de l’espai públic per ubicar barres de begudes pel concert de la festa de Cap d’Any i Concurs d’Aparadors de Tardor. El llistat de concursos inclosos en l’ordenança és una previsió i a mesura que s’apropa la data de celebració de la iniciativa es porta a terme la convocatòria corresponent. La proposta de modificació de l’ordenança va ser sotmesa al procés de consulta pública prèvia, de l’1 al 15 de desembre de 2021, per tal que la ciutadania pogués fer aportacions i suggeriments. La modificació de l’ordenança ha estat aprovada per unanimitat.

Ordenança per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre

L’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per modificar el text de l’ordenança per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu de millorar diversos aspectes sobre la gestió i atorgament de subvencions. En concret, les modificacions se centren en les actuacions subvencionables en l’àmbit de les polítiques d’ocupació, la documentació que cal presentar en les sol·licituds, la composició de la comissió de valoració i els criteris de valoració. Pel que fa a les polítiques d’ocupació s’ha fet la revisió de les línies de subvenció quedant establertes de la manera següent: una línia per fomentar l’ocupació laboral de persones en situació d’atur i, especialment, persones en risc d’exclusió social i una altra línia per fomentar l’ocupació laboral de persones en situació d’atur i diversitat funcional. La proposta de modificació de l’ordenança va ser sotmesa al procés de consulta pública prèvia, de l’1 al 15 de desembre de 2021, per tal que la ciutadania pogués fer aportacions i suggeriments. La modificació de l’ordenança ha estat aprovada per unanimitat.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de l’informe relatiu al compte general de les corporacions locals de l’exercici de 2019. Es tracta de l’informe anual que elabora i publica la Sindicatura de Comptes de Catalunya amb l’objectiu de constatar que les corporacions locals trameten el Compte General d’acord amb la normativa que regeix la matèria i abans del 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici. En aquesta part també s’ha fet la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha preguntat quina és la previsió de l’equip de govern a l’hora de presentar i aprovar els pressupostos de 2022. El grup ha preguntat sobre la celebració del Carnaval i el format que adoptarà la celebració de la festa a la ciutat. JxB ha preguntat sobre l’estat d’elaboració del registre de pisos desocupats permanentment al municipi per poder aplicar el recàrrec recollit en l’ordenança. El grup també s’ha referit a les demandes del veïnat dels Quaranta Pilans sobre el manteniment de solars abandonats, l’arranjament de voreres o l’adopció de mesures per reduir la velocitat dels vehicles, entre d’altres. JxB ha fet un prec per accelerar la revisió de l’ordenança de civisme i ha preguntat en quina fase es troba la modificació del POUM referent als usos de l’entorn de Queralt per permetre l’escalada. Una altra de les qüestions plantejades ha estat sobre el no funcionament del carregador de cotxes elèctrics ubicat al carrer Germans Farguell i la necessitat d’augmentar la potència dels carregadors de la ciutat per tal que la càrrega sigui més àgil.

El grup municipal del PSC ha reiterat el prec formulat en l’últim ple sobre la necessitat d’arranjar els forats de l’asfalt del carrer Dr. Fleming. El portaveu del PSC ha preguntat sobre la repetició de la licitació dels serveis tècnics, auxiliars i d’atenció al públic del Teatre Municipal de Berga després que la primera convocatòria hagués quedat deserta. El grup socialista ha preguntat sobre la demora de les obres de la ronda Moreta, el termini d’execució dels treballs, la modificació del projecte per incorporar les llambordes i la reposició de la rasa oberta el carrer Maixerí arran de les obres. També ha formulat un prec per saber quan es preveu fer la restitució de diferents plaques de noms de carrers de la via pública que no segueixen la normativa. Per últim, el grup s’ha referit a la necessitat de debatre i consensuar diferents aspectes sobre el projecte de la futura estació d’autobusos de Berga.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació. En aquesta ocasió, s’han rebut tres preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular.

La primera qüestió ha estat sobre la gestió del servei per tramitar la renovació del DNI que es realitza periòdicament a través del Consell Comarcal del Berguedà i la possibilitat d’incrementar-ne la freqüència. A més, també s’ha demanat als representants municipals si els diferents partits que formen part de la corporació donarien suport a una proposta per demanar que a Berga hi hagués una comissaria de la Policia Nacional per fer tràmits administratius relatius a l’emissió de DNI o passaports, entre d’altres.

La segona pregunta formulada fa referència al període administratiu del qual disposa la ciutadania i el consistori per formular i respondre al·legacions, respectivament.

La tercera qüestió fa referència a la situació en la qual es troba actualment el projecte ‘Els Pedregals 2’, tenint en compte l’estimació parcial d’algunes de les al·legacions formulades per alguns dels propietaris de la zona.


Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga