Inici

Resum del Ple de la Corporació Extraordinari 2017/11

Foto Ple Extraordinari Urgència
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 03.08.17
Els membres del Ple de la Corporació s’han reunit aquesta tarda en sessió extraordinària d’urgència amb motiu del nou model de gestió de l’Hospital Sant Bernabé de Berga. Tal i com es va anunciar públicament el passat 31 de juliol, la Generalitat de Catalunya assumirà la direcció i la gestió de l’equipament hospitalari a través d’una empresa cent per cent pública de nova creació anomenada Salut Catalunya Central.

Per a iniciar el procés de traspàs del centre, els representants dels grups municipals s’han trobat per a debatre i sotmetre a votació la proposta referent al Protocol d’intencions regulador de les bases de treball per a la constitució d’una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut destinada a la gestió de l’Hospital Sant Bernabé de Berga. Es tracta, doncs, d’un document que posa de manifest la voluntat del Departament de Salut i de l’Ajuntament de Berga d’establir les bases per a constituir una nova entitat íntegrament pública concebuda per assumir la branca d’activitat assistencial desenvolupada per la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé. Això suposa la integració dels dispositius i els equipaments que depenien d’aquest organisme autònom local en aquesta nova empresa, així com del personal laboral necessari per a prestar els serveis actuals de què disposen els usuaris i usuàries del centre.

L’acord marc preveu que la nova empresa gestora estigui adscrita al Servei Català de la Salut, fet que garanteix el seu caràcter íntegrament públic. En aquest sentit, l’entitat adquireix el compromís de portar a terme les activitats assistencials, rehabilitadores, preventives, socials, de recerca, d’innovació i de docència pròpies dels centres de salut.

Pel que fa a l’elaboració dels estatuts de l’empresa Salut Catalunya Central, el protocol estableix que la Generalitat haurà de consensuar-ne el contingut amb l’ens local abans de la seva aprovació. A més, també es preveu la creació d’un òrgan de participació territorial per a fomentar la col·laboració i el diàleg entre les administracions i la ciutadania. Per a fer-ho, aquest òrgan comptarà amb representants de l’empresa pública, el Departament de Salut, el CatSalut, l’Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal, la societat civil, els professionals del món sanitari, organismes i les institucions que es considerin necessaris per assegurar-ne el bon funcionament.

Tanmateix, el document insta a ambdues parts a realitzar les accions i els tràmits necessaris per al traspàs d’actius i passius de la Fundació Sant Bernabé a l’empresa pública. Això no inclou el deute històric de la Seguretat Social valorat en 5 milions d’euros aproximadament, el qual, haurà d’assumir el consistori berguedà.

El document també proposa la creació d’una comissió de treball que s’encarregarà de vetllar el compliment del projecte de transició mitjançant l’assignació i coordinació de tasques i l’establiment d’un calendari d’actuacions. Aquesta comissió estarà formada per tres representants del CatSalut, un dels quals presidirà la comissió, i també hi haurà tres membres nomenats per l’Ajuntament de Berga.

Per últim, el conveni tindrà una vigència màxima de quatre anys, tot i que s’extingirà de forma automàtica quan la nova empresa gestora entri en funcionament, que es preveu que sigui l’1 de juliol de 2018.

El grup municipal de CiU ha presentat una esmena sobre l’assumpció del deute de la Seguretat Social per part de l’Ajuntament. El representats de la formació demanen eliminar aquest punt del text del protocol. L’esmena ha obtingut els vots a favor del PDeCat, però no ha prosperat pels vots en contra dels grups municipals de la CUP-PA, ERC-AM, PSC-CP i ICV-EA.

La proposta del Protocol d’intencions regulador de les bases de treball per a la constitució d’una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut destinada a la gestió de l’Hospital Sant Bernabé de Berga ha comptat amb el vistiplau del Patronat de l’Hospital Sant Bernabé de Berga en una reunió prèvia a la celebració del Ple. Posteriorment, els membres del plenari municipal han aprovat el protocol per unanimitat.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga