Inici

L’Ajuntament de Berga destinarà 60.000€ per subvencionar projectes d’entitats locals sense ànim de lucre durant el 2019

Subvencions a entitats 2019
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 18.02.19
L’Ajuntament de Berga atorgarà 60.000 euros per subvencionar iniciatives que hagin estat impulsades per entitats locals sense ànim de lucre durant l’anualitat de 2019. El consistori obrirà la convocatòria per a la concessió de subvencions el 19 de febrer mitjançant el procediment de concurrència competitiva en què podran presentar-s’hi les associacions que formin part del Registre Municipal d’Entitats.

Import econòmic per àmbits

L’Ajuntament de Berga ha previst destinar un total de 60.000 euros que es distribuiran en diferents àmbits, segons la finalitat de les activitats i els projectes presentats.

FINALITAT................................EUROS

Cultura........................................10.000 €
Educació.......................................2.000 €
Joventut........................................3.000 €
Participació Ciutadana
(Actuacions educatives)................1.000 €
Promoció Econòmica..................12.000 €
Participació Ciutadana
(Actuacions medi ambientals)........1.000 €
Social...........................................23.000 €
Medi Ambient.................................1.000 €
Esports..........................................7.000 €

TOTAL..........................................60.000 €

Característiques de la convocatòria

Les activitats subvencionables s’hauran de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 al municipi de Berga.

L’import concedit per activitat es concretarà en funció de l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores de la convocatòria, que en cap cas podrà excedir el 50% del seu cost total. Cal recordar, però, que aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció que hagi estat concedida per altres entitats de caràcter públic o privat.

Cada entitat o associació podrà presentar un màxim de dues sol·licituds en la present convocatòria. El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 19 de febrer al 19 de març de 2019, ambdós dies inclosos. La tramitació es podrà realitzar exclusivament de forma telemàtica, a través del registre municipal, completant el formulari disponible al web municipal en aquest enllaç: http://www.ajberga.cat/ajberga/tramits/detall.php?tramit=251&apartat=63

Un cop s’hagi efectuat i notificat la resolució de la convocatòria, les entitats que hagin obtingut finançament per a les activitats sol·licitades, hauran d’aportar la documentació justificativa corresponent. El pagament dels imports concedits es realitzarà previsiblement abans del 31 de març de 2020.

Per a més informació sobre la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a l’anualitat de 2019, podeu contactar amb l’àrea de Participació Popular de l’Ajuntament de Berga a través de l’adreça de correu electrònic planasvm@ajberga.cat o al telèfon 93 821 43 33 – Extensió 3145.


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga