Inici

L’Ajuntament de Berga obre una convocatòria per a la provisió de 9 llocs de treball per a persones a l’atur

Foto ocupació ajberga 2017
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 11.12.17
L’Ajuntament de Berga ha posat en marxa un procés selectiu per a la contractació i formació de persones en situació d’atur en el marc del Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya. La convocatòria contempla la provisió de 9 llocs de treball i la creació d’una borsa per cobrir contractacions temporals Concretament, s’ofereixen 4 places d’auxiliar administratiu, 2 d’oficial primera de construcció i 3 de personal tècnic de suport. Totes les places són de jornada completa i de caràcter temporal d’entre sis i dotze mesos de durada per realitzar múltiples serveis.

Les persones interessades en formar part del procediment selectiu hauran de presentar una instància genèrica acreditant que compleixen els requisits exigits en funció de la plaça sol·licitada i que es poden consultar a través de l’enllaç següent:

http://www.ajberga.cat/ajberga/borsadetreball/detall.php?apartat=139&codi=76

Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels documents següents: una fotocòpia del DNI, el document de Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO), el currículum vitae, el document acreditatiu de la titulació requerida, l’informe de la vida laboral, els justificants dels mèrits al·legats i el document acreditatiu de coneixement de català.

El procés de selecció establert serà el del concurs de mèrits pels perfils professionals d’oficial primera de construcció i d’auxiliar administratiu, mentre que pel personal tècnic de suport s’utilitzarà el concurs d’oposició. Els candidats seleccionats formaran part d’una borsa de treball per ocupar possibles vacants o contractacions de caràcter temporal per atendre les necessitats urgents i inajornables que afectin els serveis municipals del consistori. Aquesta borsa tindrà una vigència de dos anys, però també quedarà sense efecte en el moment en què es convoquin altres processos selectius amb la mateixa denominació de lloc de treball.

El termini per a la presentació d’instàncies finalitzarà el proper dilluns, 18 de desembre. Les sol·licituds es podran fer de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i les tardes de dilluns, de 5 a 7. La tramitació també es podrà realitzar via telemàtica i per correu postal.


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga