Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de març de 2019

Foto Ple de Març de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de març de 2019
Data de publicació: 07.03.19
La Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga ha acollit aquest dijous una nova sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes de març de 2019. Els regidors i regidores del plenari municipal han començat la sessió dempeus i en silenci per mostrar el seu suport a les persones exiliades i empresonades que estan sent jutjades al Tribunal Suprem de Madrid a causa de la celebració del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017. Seguidament, s’ha procedit a la lectura i aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària celebrada al febrer.

A continuació, l’àrea d’Educació ha presentat una proposta de ratificació de l’acord aprovat pel Parlament de Catalunya per a la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística per adequar-los al règim jurídic que regula els consorcis. En aquest sentit, s’han introduït una sèrie de canvis relacionats amb l’organització i el funcionament dels consorcis de normalització lingüística. Per exemple, una de les modificacions fa referència a les funcions de la direcció dels centres de normalització lingüística i als processos selectius per accedir a la direcció, entre d’altres. La modificació dels estatuts del Consorci de Normalització Lingüística ha estat ratificada amb el vot favorable de tots els membres del plenari municipal.

Tot seguit, el departament de Serveis Econòmics ha presentat una proposta d’actualització de la Guia de control intern de l’Ajuntament de Berga per donar compliment a les últimes novetats acordades pel Consell de Ministres, en què s’estableixen els mecanismes interns per gestionar el control d’ingressos i despeses municipals. En la sessió ordinària del mes de juliol, el consistori berguedà va aprovar l’adopció del sistema de fiscalització limitada prèvia i la fiscalització de drets i ingressos mitjançant la presa de raó i el control financer intern de l’ajuntament. La proposta es basava en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en què es determina la regulació del règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic en relació a la seva gestió econòmica i en la seva acceptació de la funció interventora, del control financer i els controls d’eficàcia i eficiència. La proposta d’actualització de la Guia de control intern ha estat aprovada per unanimitat.

Posteriorment, l’àrea de Serveis Econòmics ha presentat una proposta per a la modificació de les bases d’execució del pressupost en relació a la tramitació de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures del Sector Públic. En aquest cas, la proposta contempla la modificació de la base número 34 en què s’estableix l’obligatorietat de facturar electrònicament a totes les empreses que prestin béns i/o serveis a l’Ajuntament de Berga. La proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Seguidament, l’àrea de Personal ha realitzat una proposta de modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Berga davant de la necessitat de disposar del personal suficient pel desenvolupament de l’activitat del consistori. En aquest cas, la proposta comporta la creació d’una plaça de tècnic/a administratiu general, una plaça de tècnic/a auxiliar de Recursos Humans, tres places d’administratiu/va, una plaça de tècnic/a de comunicació i l’amortització d’una plaça de tècnic/a mig de gestió d’Intervenció. La proposta ha comptat amb els vots favorables de la CUP, ERC, PSC i ICV i els vots en contra del PDeCAT.

La part de control del ple ha començat amb la presentació d’una moció conjunta per part de tots els grups municipals en relació al projecte d’ampliació de la C-16, en el tram comprès entre els municipis de Berga i Bagà. En aquest cas, es tracta d’una moció que recull la proposta d’al·legacions que presentarà l’Ajuntament de Berga i que ha estat consensuada entre totes les forces polítiques, tenint en compte les aportacions realitzades per diversos agents de territori com per exemple associacions de veïns i veïnes, col·legis professionals i entitats culturals, entre d’altres. El text recull la necessitat d’evitar la construcció d’elements que distorsionin la ciutat paisatgísticament, mantenir les funcionalitats dels accessos d’entrada i sortida de la ciutat, no comprometre el futur desenvolupament de la zona de l’Avinguda de Catalunya, impedir la construcció d’infraestructures que condicionin l’accés del veïnat a la Serra de Casampons i evitar la reducció de la superfície de l’institut d’educació secundària Guillem de Berguedà. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

A continuació, s’ha presentat una moció conjunta, a petició d’ICV, arran dels últims casos de violència sexual succeïts a la ciutat. Et text té l’objectiu de donar suport a totes les persones que pateixen aquest tipus de violència. A més, la moció contempla la creació d’una comissió per tractar qüestions relacionades amb la prevenció i la denúncia de situacions de violència masclista i l’elaboració d’un protocol per establir un marc d’actuació clar que determini en quins casos el consistori ha de personar-se com a acusació particular. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

En la part de control també s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. Tanmateix, s’han presentat diversos informes d’intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos.

A continuació, s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 4 d’abril de 2019, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga