Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de maig de 2019

Sessió ordinària del Ple del mes de maig de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple del mes de maig de 2019
Data de publicació: 02.05.19
Aquest dijous s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de maig del Ple de la Corporació. Els membres del plenari municipal han iniciat la sessió expressant el seu suport a les persones empresonades, jutjades i exiliades a causa del procés sobiranista de Catalunya. Posteriorment, s’ha procedit a la lectura i aprovació de les actes de les últimes dues sessions. Es tracta de la sessió extraordinària celebrada el 2 d’abril per determinar la composició de les meses electorals per a les eleccions generals del passat 28 d’abril i la sessió ordinària del mes d’abril, respectivament.

Tot seguit, l’àrea de Secretaria ha presentat la proposta d’aprovació del conveni regulador per a la posada en funcionament de l’empresa pública adscrita al CatSalut que s’encarregarà de gestionar l’Hospital Sant Bernabé. Es tracta d’un conveni en el qual s’estableix la col·laboració entre l’Ajuntament de Berga i el Servei Català de la Salut per facilitar la posada en marxa l’empresa pública ‘Salut Catalunya Central’ en el marc territorial i d’influència propi de la ciutat de Berga per a la realització de les activitats assistencials, rehabilitadores, preventives, socials, de recerca, innovació i docència vinculades a la salut, tant en règim ambulatori com d’internament. Per tant, a través del conveni s’acorda que l’empresa pública assumirà la gestió del centre hospitalari pel que fa a la seva branca d’activitat assistencial en l’àmbit del sistema sanitari català desenvolupada fins ara per la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé, comptant amb la integració dels dispositius, l’equipament i el personal que formaven part de l’entitat municipal. El conveni també recull la creació d’una comissió per efectuar el seguiment de les actuacions esmentades i que estarà integrada per quatre membres, dos en representació del consistori i dos en representació del CatSalut. La proposta del conveni ha estat aprovada per unanimitat.

A continuació, s’ha presentat una proposta per portar a terme la desafectació de bé de domini públic de l’edifici de l’Hospital Sant Bernabé per qualificar-lo com a bé patrimonial. En la darrera sessió ordinària del mes d’abril es va aprovar la cessió d’una part de les instal·lacions ampliades del centre sanitari per donar compliment al Protocol d’intencions regulador de les bases de treball per a la creació d’una l’empresa pública adscrita al CatSalut destinada a la gestió del centre hospitalari berguedà. En aquest sentit, es tracta de modificar la qualificació jurídica de la finca destinada a l’hospital per tal de desafectar-la del domini públic i servei públic i qualificar-la com a bé patrimonial per possibilitar-ne la cessió al CatSalut. La proposta ha estat aprovada de forma unànime.

Posteriorment, s’ha presentat la proposta de rectificació i actualització de l’inventari de béns municipals amb motiu de la finalització de la legislatura. Es tracta d’un informe elaborat per l’àrea de Secretaria que recull la relació d’altes, baixes i modificacions dels diferents elements que formen part de l’inventari de béns municipals de l’Ajuntament de Berga. L’aprovació de la proposta s’ha efectuat amb el vot favorable de tots els membres del plenari.

Seguidament, s’ha portat a terme la modificació de la composició del Consell d’Administració de l’empresa pública BRG Serveis per tal d’esmenar l’acord de ple del 13 de desembre de 2018 en què es va nomenar el regidor Ivan Sànchez com a conseller administrador de la societat en representació del grup municipal de la CUP després que es produís el cessament de l’alcaldessa de Berga i presidenta del Consell d’Administració de BRG Serveis, Montse Venturós, a causa de la seva inhabilitació pel cas de l’estelada el passat 4 d’octubre. Segons els estatuts de la societat, cada grup municipal només pot comptar amb un representant. Es dona la circumstància que el regidor de l’equip de govern, Oriol Camps, forma part del consell com a regidor d’Urbanisme i presideix la societat com a alcalde accidental, a causa de la inhabilitació de Venturós. En aplicació dels estatuts, el grup municipal de la CUP, al qual pertany Oriol Camps, només pot tenir un membre al Consell d’Administració i, per tant, no correspon el nomenament del regidor Ivan Sànchez que es va fer el desembre passat. La modificació de la composició del Consell d’Administració de l’empresa pública BRG Serveis ha estat aprovada per unanimitat.

Tot seguit, s’ha aprovat la inclusió per urgència en l’ordre del dia de la sessió d’un punt referent al traspàs de la gestió de l’hospital. En aquest cas, s’ha presentat una proposta per efectuar l’extinció de l’activitat sanitària de la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé, que és l’organisme autònom adscrit a l’Ajuntament de Berga, a través del qual es gestiona el centre hospitalari berguedà. Es tracta d’un dels tràmits que preveu el conveni regulador per a la posada en funcionament de l’empresa pública que assumirà la gestió de l’activitat assistencial de l’Hospital Sant Bernabé. La proposta ha estat aprovada de forma unànime.

En la part de control s’ha donat compte d’una sentència judicial, de les disposicions d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. Tanmateix, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos. En concret, s’ha presentat un informe sobre els reparaments efectuats durant el mes d’abril en relació a una sèrie d’expedients que s’han hagut de tramitar amb reparament. També s’ha presentat un informe sobre l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2019 i un informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors durant el primer trimestre de l’any que se situa en uns 62 dies.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

El 2 de juny se celebrarà una sessió extraordinària corresponent al Ple de l’Ascensió en què es tractarà la celebració de les festes de La Patum de 2019. La sessió es portarà a terme a les 11 del matí.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga