Inici

Accessibilitat

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT DEL RD 1112/2018 (DSA)


L’Ajuntament de Berga s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web www.ajberga.cat


Situació de compliment


Aquest lloc web encara no és conforme amb el Reial Decret 1112/2018.
Les actuacions que requereixen aquest compliment, suposem la reconstrucció de tot el web municipal de l’Ajuntament, projecte en el que estem treballant i tenim previst estigui adaptat abans del juny del 2021.
L’Ajuntament de Berga no disposa actualment d’aplicacions per a dispositius mòbils en funcionament.


Preparació de la declaració


Aquesta declaració ha estat preparada en data 22 de febrer de 2020.
L’accessibilitat d’aquest web ha estat avaluada mitjançant eines i mètodes d’autoevaluació interna.
Data de la darrera revisió de la declaració: 22 de febrer de 2020.


Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions


En compliment dels art. 10, 11 i 12 del Reial Decret 1112/2018, els suggeriments, queixes o reclamacions es podran presentar:
- Telemàticament: Mitjançant el tràmit Queixes, suggeriments i propostes (TR002), del nostre catàleg de tràmits.
- Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ()OAC), situada a la seu principal de l’Ajuntament, Pl. Sant Pere, 1 – 08600 Berga
- Per correu electrònic: A l’adreça berga@ajberga.cat
- Telefònicament, telèfon d’atenció a la ciutadania que l’Ajuntament té publicat a disposició de la ciutadania (900 700 122)
Les comunicacions seran rebudes i tractades pels Serveis TIC de l’Ajuntament de Berga i seguiran el procediment de reclamació previst a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018.

Estàndards i compatibilitat


Per acostar el web de l'Ajuntament de Berga a tots els usuaris, tenint especial cura d'aquells amb alguna minusvalidesa, s'ha fet un esforç per adaptar les pàgines a les directrius marcades per la WAI (Web Accessibility Iniciative) al WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Aquest web ha estat desenvolupat per una visualització i funcionament òptims amb la següent configuració:
 • Navegador: Internet Explorer 6, Mozilla firefox 1.5, Netscape 7 i Opera 8.
 • Pantalla: 800x600, color de 16 bits.
 • Tamany de lletra: Mitjà.
 • Javascript: Activat. Si es troba desactivat, el lloc és operatiu peró amb prestacions menors. Per exemple: els formularis s'envien però els camps no son validats.

Tecles d'accés ràpid

El lloc suporta la navegació amb teclat per tal de millorar la seva accessibilitat:

 • 0 - Portada
 • C - Cercador
 • M - Mapa del web
 • A - Agenda d'activitats
 • D - Directori
 • N - Arxiu de notícies
 • S - Serveis
 • R - Tràmits i gestions
 • E - Tauler d'anuncis

L'ús de dreceres de teclat depèn del navegador que s'empri. Els més freqüents utilitzen les següents combinacions de tecles:

 • Internet Explorer: ALT + TECLA + ENTER
 • Mozilla Firefox: ALT + TECLA
 • Netscape Navigator: ALT + TECLA
 • Opera: SHIFT + ESC + TECLA
Ajudes a la navegació
 • Totes les imatges publicades que complementen la informació de la pàgina disposen de l'atribut 'alt' amb una descripció de text.
 • En els casos on s'utilitza codi JavaScript existeix una manera alternativa d'accés a la informació per a aquells dispositius que no suportin aquest codi.
 • Tot el contingut es visualitza dins de la mateixa finestra exceptuant els webs externs.

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga