Inici

Observatori Social

Descripció:
L’Observatori Social és un instrument de ciutat dissenyat per ordenar la informació obtinguda en el procés de diagnosi del Pla d’Inclusió Social.

La naturalesa canviant del fenomen de la inclusió i l'exclusió social planteja la necessitat de mantenir actualitzada la fotografia de la realitat social per poder veure l'evolució del factors generadors de desigualtat. A més, l’Observatori Social ha de permetre comparar i posar en relació diferents àmbits d'actuació, reflectint així les diverses realitats socials. Tot això amb l'objectiu de facilitar el disseny, la planificació i una avaluació més acurada de les polítiques d'atenció a les persones.

L'Observatori inclou tres apartats:

- MAPA DE RECURSOS: recull de la xarxa de serveis i recursos per a la inclusió i les persones que en poden ser beneficiàries.

- DOCUMENTS: aporta coneixement de l’exclusió i les situacions de vulnerabilitat social.

- XIFRES: ofereixen informació general del territori i de la seva població i dades concretes sobre els factors d’exclusió i col·lectius en risc social.


Imatges


Logo correu general ajuntament B/N
Ampliar en una finestra emergent
Logo correu policia
Ampliar en una finestra emergent
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga