Inici

Mapa de Capacitat Acústica del Municipi de Berga

Descripció:
La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica estableix a l'article 9 que, els Ajuntaments han de confeccionar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d'immissió dels emissors acústics a que és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, les zones del medi natural, a l'efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica en l'àmbit del municipi respectiu.

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen el nivell d'immissió màxim permès a cada zona durant un període de temps determinat, i, per tant, la qualitat acústica del territori.Imatges


Logo correu policia
Ampliar en una finestra emergent
Logo correu general ajuntament B/N
Ampliar en una finestra emergent
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga