Inici

Llicència ambiental (Annex II) per a exercici l’activitat de Base de distribució de combustible

Data de publicació: 17.01.18
PROCEDIMENT
STM Llicències d'activitats 2017/67
Interessat: BALLUS SA
Objecte: Comerç a l’engròs de combustibles sòlids, líquids o gasosos
Emplaçament: Camí de Garreta, 60


El dia 22 de desembre de 2017 amb Registre General d’entrada 2017/9064 va tenir entrada al registre de l’Ajuntament una sol•licitud de llicència ambiental (Annex II) per a exercici l’activitat de Base de distribució de combustible sòlids, líquids o gasosos amb emplaçament al Camí de Garreta, 60 a petició de BALLÚS SA.

L’expedient se sotmet a informació pública, pel termini de 30 dies hàbils d’acord amb l’article 41 de la LIei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per tal que tots aquells que estiguin afectats per l’activitat puguin presentar les al•legacions que considerin oportunes. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació d’aquest procediment llevat la que tingui caràcter confidencial.

L’expedient podrà ser consultat a l’Ajuntament en horari d’oficina.


Berga, 17 de gener de 2018
La Alcaldessa
Montserrat Venturós Villalba
PROCEDIMENT
STM Llicències d'activitats 2017/67
Interessat: BALLUS SA
Objecte: Comerç a l’engròs de combustibles sòlids, líquids o gasosos
Emplaçament: Camí de Garreta, 60El dia 22 de desembre de 2017 amb Registre General d’entrada 2017/9064 va tenir entrada al registre de l’Ajuntament una sol•licitud de llicència ambiental (Annex II) per a exercici l’activitat de Base de distribució de combustible sòlids, líquids o gasosos amb emplaçament al Camí de Garreta, 60 a petició de BALLÚS SA.

L’expedient se sotmet a informació pública, pel termini de 30 dies hàbils d’acord amb l’article 41 de la LIei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per tal que tots aquells que estiguin afectats per l’activitat puguin presentar les al•legacions que considerin oportunes. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació d’aquest procediment llevat la que tingui caràcter confidencial.

L’expedient podrà ser consultat a l’Ajuntament en horari d’oficina.


Berga, 17 de gener de 2018
La Alcaldessa
Montserrat Venturós Villalba

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga