Inici

Projecte d'urbanització del Pla Parcial els Pedregals de Berga

Data de publicació: 18.03.19
Es fa públic que en sessió ordinària de la Junta de Govern local celebrada el 14 de març de 2019 es va aprovar inicialment la modificació del projecte d’urbanització els Pla parcial els Pedregals el document de definició d’obra pendent d’executar i d’actualització de Projecte d’urbanització del Pla parcial Els Pedregals de Berga i les actuacions prèvies de reparació que requereix l’obra per poder iniciar l’execució dels treballs de l’obra pendent d’executar del Pla parcial Els Pedregals de Berga que ascendeixen a la preu base de 1.513.614,36.- euros i un preu total de 1.831.473,38.- euros, redactat per per Equip tècnic Santandreu i signat per l’Enginyer de camins, Josep Santandreu Peralba i l’Enginyera de camins, Queralt Santandreu Colàs i que inclouen:
- document de definició d’obra pendent d’executar i d’actualització de Projecte d’urbanització del Pla parcial Els Pedregals de Berga el qual ascendeix a un import de preu base de 1.346.413,17.- euros i un import de contracte de 1.629.159,94.- euros
- actuacions prèvies de reparació que requereix l’obra per poder iniciar l’execució dels treballs de l’obra pendent d’executar del Pla parcial Els Pedregals de Berga, que presenta un import de 167.201,19.- euros de preu base i 202.313,44.- euros de preu total.

L’expedient es sotmet a informació informació pública per període d'un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari Regió 7 i a la pàgina web de l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat), espai web on estarà disponible el document del projecte.
Durant el període d'informació pública, quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho, a l'efecte de que es presentin les al•legacions i els suggeriments que es considerin pertinents

Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga