Inici

elació de bens i drets afectats per de l’ocupació anticipada i gratuïta dels terrenys referents als pous de registre i a l’establiment de servituds i ocupacions temporals dels terrenys per la millora

Data de publicació: 10.12.19
relació de bens i drets afectats per de l’ocupació anticipada i
gratuïta dels terrenys referents als pous de registre i a l’establiment de servituds i
ocupacions temporals dels terrenys per la millora de la xarxa de sanejament a la part central
i sud de la Rasa dels Molins, sotmetre la relació de dret i bens afectats a un termini
d’informació pública de 20 dies amb inserció d’edicte en el Butlletí oficial de la província de
Barcelona i en el diari Regió 7 i notificar-la als titulars de bens i drets afectats. Disposar que
si en el termini d’informació pública no es presenten al·legacions la relació de bens i drets
afectats esdevindrà definitiva sense necessitat de cap altre tràmit i quedarà acordada la
necessitat d’ocupació

Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga