Inici

Inscripció a l'escola bressol municipal (TR034)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Tràmit obligatori per tal de formalitzar la matrícula a l’escola bressol municipal Flor de Neu.

 • REQUISITS PRÈVIS
 • Per ser admès o admesa a l’escola bressol, el nen o nena ha de tenir com a mínim, setze setmanes.

 • PERÍODE DE TRAMITACIÓ
 • De l’17 al 23 de juny del 2020 i durant el curs escolar sempre que hi hagi places vacants.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (Si no l'ha aportat a la preinscripció)

 • Fotocòpia del DNI o NIF del pare i mare o tutor/a. (Si no l'ha aportat a la preinscripció)

 • Fotocòpia de la cartilla de vacunació.

 • Fotocòpia de la targeta de la seguretat social del nen/a.

 • Certificat mèdic de l’estat de salut del nen/a.

 • En cas de separació o divorci dels pares cal que porteu còpia de la pàtria potestat i l’original que us serà retornat.

 • En cas de tutoria per part d’avis o altres familiars cal que porteu la fotocòpia i l’original que us serà retornat.

 • Autorització dels drets d'imatge per a menors de 14 anys (curs 2020/2021)

 • Carta de compromís educatiu


2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.


3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El formulari de sol·licitud.

  • Tota la DOCUMENTACIÓ que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària (còpia i original) a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)


4. PREU


El cost del servei de l’escola bressol està regulat a l'ordenança fiscal nº 30 a la web
de l'Ajuntament de Berga.

Aquest preu públic es liquidarà mensualment per mitjà de rebut bancari que emetrà
l’Ajuntament de Berga segons les dades facilitades.5. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga