Inici

Llicència d'ocupació equipament municipal (Culturals, esportius, juvenils, educatius, etc.) (TR060)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Llicència per utilitzar equipaments municipals (culturals, esportius, juvenils, educatius) de caràcter privatiu, per activitats puntuals o continuades, relacionades amb l’activitat normal de l’equipament.

  Si la sol·licitud està relacionada amb un acte extraordinari, com per exemple podria ser la ocupació del pavelló esportiu per a realitzar un acte multitudinari, s’hauria de sol·licitar un altre tràmit, “Llicència d’ocupació de la via pública per a la celebració de festes, actes i esdeveniments (TR025)”.

  Els espais municipals que es poden sol·licitar mitjançant aquest tràmit són:

   Culturals

  • Pavelló de Suècia

  • Teatre Municipal

  • Sala Casino


   Esportius

  • Pavelló nou d’esports

  • Pavelló vell d’esports

  • Camp de futbol

  • Camp de futbol de sorra

  • Camp de vòlei platja


  Per a la resta d’espais consultar telefònicament o bé adreçant-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).

  Per poder utilitzar el Pavelló nou i el Pavelló vell d’esports no serà necessari presentar sol·licitud a l’Ajuntament. Caldrà consultar la disponibilitat en el mateix equipament, fer la reserva i abonar la corresponent taxa al mateix lloc i dia on es realitza l’activitat.

  Per poder utilitzar els espais culturals (Pavelló de Suècia, Teatre Municipal i Sala Casino) i els espais esportius (Camp de futbol, camp de futbol de sorra i camp de vòlei platja) caldrà consultar prèviament la disponibilitat a l’Ajuntament i posteriorment, un cop confirmada, presentar la sol·licitud que s’acompanya amb aquest tràmit, indicant clarament el dia, l’hora i descripció de l’activitat, aportant en cada cas, la documentació necessària (còpia del DNI de la persona o entitat sol·licitant, acreditació de representació si qui ho sol·licita actua com a representant) i a més a més, caldrà abonar i liquidar la corresponent taxa per utilització dels equipaments municipals.


 • REQUISITS PREVIS
 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit abans de la data sol·licitada d’ocupació.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • En cas de ser suficient amb la confirmació de reserva, caldrà la presentació del DNI o documentació acreditativa en el moment de disposar de les instal·lacions.

  En cas de ser necessari una sol·licitud de llicència, a més de la sol·licitud, caldrà aportar:

  1. Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa.

  2. Còpia de la pòlissa asseguradora.

  3. Programació de les activitats i si pot ser, descripció de l’aforament previst.2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)


4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'Ordenança fiscal núm. 26 (en referència al teatre), a la núm. 20 (per la piscina i instal·lacions esportives) i a la núm. 34 (per a la resta d’equipaments culturals) al web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes taxes hauran de ser liquidades un cop confirmada la disponibilitat de l’equipament i prèviament al seu ús.

En cas de ser suficient amb la confirmació de reserva es podrà liquidar a les mateixes instal·lacions.5. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (MITJANS DE PAGAMENT, TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga