Inici

Sol·licitud / Renovació de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos (TR018)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Aquest és el tràmit pel qual es sol·licita la llicència municipal, o la seva renovació, per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i la inclusió dels mateixos al Cens Municipal de Gossos Potencialment Perillosos.

  És obligatori la obtenció d'aquesta llicència per a la tinença i conducció d'aquest tipus d'animals, segons la legislació vigent. La renovació de la mateixa s'ha de fer efectiva cada 5 anys.


 • REQUISITS PREVIS
 • No es contemplen.


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • Caldrà aportar la documentació que tot seguit s’esmenta:

  1. Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o carnet de conduir del propietari de l’animal.

  2. Certificat d’antecedents penals, el qual podrà ser tramitat a través de la pagina web del Ministeri de Justícia.

  3. Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica: Aquest certificat pot ser obtingut en qualsevol centre mèdic on també es facin els certificats per al carnet de conduir.

  4. Fotocòpia compulsada de l’assegurança de responsabilitat civil, amb les dades d’identificació de l’animal, amb les cobertures establertes a la legislació vigent i el rebut acreditatiu del pagament de la mateixa.

  5. Declaració jurada de l’interessat de no haver estat sancionat anteriorment per infraccions greus o molt greus.

  6. Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.

  7. Certificat de registre de l’animal en el cens municipal d’animals potencialment perillosos.


  En cas de no estar identificat (per xip, tatuatge o altres sistemes), no es podrà censar l’animal.

  S’haurà de sol·licitar la baixa del gos en el cens, en cas de defunció, trasllat a un altre municipi o venda del mateix.

  La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. L’incompliment de qualsevol dels requisits per a l’obtenció de la llicència implica la pèrdua de la vigència d’aquesta.2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 38 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES per poder iniciar la tramitació.
5. MITJANS DE PAGAMENT


D’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferència: Nom del sol·licitant i Nom del tràmit (TRXXX).6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICI
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga