Inici

Sol·licitud d'abonament per despeses per comissió de serveis (TR903)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Tràmit pel qual el personal de l’Ajuntament de Berga pot sol·licitar l’abonament de despeses per comissió de serveis.

 • REQUISITS PREVIS
 • Per iniciar la tramitació de la sol·licitud caldrà el vist-i-plau del responsable de l’àrea o servei. En el cas de que l’interessat sigui el mateix responsable de l’àrea o servei el vist-i-plau el donarà el seu regidor. Aquest vist-i-plau es manifestarà amb una signatura digital del formulari sol·licitud de permís, llicència o vacances. Aquest formulari sol·licitud haurà de presentar-se signat, doncs, per l’interessat i el seu responsable o regidor de l’àrea o servei al que pertany.

  Cas de no disposar de certificat electrònic, s’imprimirà el formulari sol·licitud en paper, es signarà amb signatura manuscrita i es presentarà a l’Oficina d’Atenció ciutadana (OAC) per què sigui tramitat electrònicament en la seva representació.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • Documents que acreditin la despesa per a la qual se sol·licita l’abonament: tiquets de peatges, pàrquing, transport públic, dieta, etc. Així mateix, en tots aquells casos en els que es pugui acreditar l’assistència, caldrà aportar la documentació pertinent (certificats d’assistència a activitats formatives, actes, etc.).2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT

 • PRESENCIALMENT
 • No és possible.4. PREU


Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a una contraprestació econòmica establerta, per l’ordenança fiscal núm. 7.
5. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga