Inici

Solˇlicitud de celebraciķ de prova esportiva

Lloc on realitzar el trāmit presencialment:
Oficina d'atenciķ ciutadana - Ajuntament de Berga
Plaįa Sant Pere, 1 - 08600 Berga
Tel. 938214333

L'Ajuntament de Berga únicament serā competent per aquelles autoritzacions que transcorrin íntegrament pel casc urbā, excloses travessíes.
Com realitzar el trāmit:
Presentar solˇlicitud, amb almenys 30 dies d’antelaciķ, juntament amb una memōria que ha de contenir:
1. Nom de l’activitat i, en el seu cas, número cronolōgic de l’ediciķ
2. Reglament de la prova
3. Croquis precís del recorregut, data de celebraciķ, itinerari, perfil, horari probable de pas pels diferents punts determinants del recorregut i promig previst tant del cap de la prova com del seu tancament.
4. Identificaciķ dels responsables de l’organitzaciķ i, concretament, del director executiu i dels responsable de seguretat via, que dirigirā l’activitat del personal auxiliar habilitat. En la memōria hi haurā de constar la signatura d’aquests conforme accepten aquest cārrec i la cōpia dels seus documents d’identificaciķ.
5. Nombre aproximat de participants previstos.
6. proposiciķ de mesures de senyalitzaciķ de la prova i de la resta de dispositius de seguretat previstos, descripciķ de les funcions a desenvolupar pel personal auxiliar, així com del personal sanitari (ambulāncia i metge)
7. Permís de circulaciķ vigent del responsable de seguretat vial de la prova.
8. Justificant de contractaciķ de les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents


Qui el pot solˇlicitar:
Qualsevol persona física o jurídica

Normativa:
Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulaciķ per a l'aplicaciķ i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trāfic, circulaciķ de vehícles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de marį

Efectes del silenci administratiu:
Termini per resoldre i notificar: 10 dies hābils
Sentit del silenci: positiu

Documentaciķ:

Ajuntament de Berga ˇ Plaįa de Sant Pere, 1 ˇ 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 ˇ Fax. 93 821 17 87 ˇ berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga