Inici

Òrgans col·legiats

1 - Patronat Municipal de la Patum
President Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
Vicepresident 1r. Regidor/a de Patum Mònica Garcia i Llorens
Vicepresident 2n. Regidor/a de Cultura Oriol Camps i Cervera
Vocals
- 1 representant de cada grup municipal
-- Sílvia Armengou i Coca
-- Queralt Perarnau i Ribera
-- Ermínia Altarriba i Gorgas
-- Rosalia Monroy i Sánchez
-- Juan Antonio Torres i Bedman

2 - Patronat de l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé
President Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
Vocals 6 regidors elegits de forma proporcional, 2 ciutadans i 1 representant del Bisbat
-- Oriol Camps i Cervera
-- Anna Alsina i López
-- Antoni Biarnés i Mas
-- Jaume Giménez i Palau
-- Rosalia Monroy i Sánchez
-- Juan Antonio Torres i Bedman
-- Núria Arnau i Solà
-- Josep Vidal i Alaball
-- Marc Majà i Guiu

7 - Consell Assessor Urbanístic
President Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
Vocals Regidor d’urbanisme Oriol Camps i Cervera
1 regidor de cada grup
-- Ramon Minoves i Pujols
-- Ermínia Altarriba i Gorgas
-- Rosalia Monroy i Sánchez
-- Juan Antonio Torres i Bedman
1 representant AAVV
1 representant UBIC
1 representant sindicat treballadors
1 representant entitats i col·lectius mobilitat reduïda
1 representant Societat Arqueologia del Berguedà
1 representant Grup Defensa Natura
1 representant COAC Bages-Berguedà

8 - Consell Escolar Municipal
President Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
Vocals
6 regidors
-- Mònica Garcia i Llorens
-- Anna Alsina i López
-- Maria Antònia Ortega i Canet
-- Jordi Pujals i Pérez
-- Rosalia Monroy i Sánchez
-- Juan Antonio Torres i Bedman

9 - Junta de Districte de la Valldan
1 regidor Maria Antònia Ortega i Canet

10 - Associació Ens Local de Muntanya dels Pirineus
1 Vocal designat per l'Ajuntament

13 - Junta Compensació Illa Viladins
Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba

14 - Junta Compensació del Pla parcial 40 Pilans 2a. Fase
Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba

15 - Junta Compensació del Pla parcial zona sud de la Valldan
Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba

16 - Junta Compensació del Pla parcial Canal Industrial Sud 3.2
Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba

17 - Consell d'Administració de BRG Progrés
President Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
Un representant de cada grup
-- Regidor d’Urbanisme Oriol Camps i Cervera
-- Ramon Minoves i Pujols
-- Ermínia Altarriba i Gorgas
-- Rosalia Monroy i Sánchez
-- Juan Antonio Torres i Bedman
1 Administrador Representant del Col·legi d'Arquitectes
1 Administrador Representant del Col·legi d'Arquitectes
Tècnics

18 - Associació d'Ens Locals de la Xarxa de Centres d'Acollida Turística de Catalunya
1 representant Designat per l'Ajuntament
- Francesc Ribera i Toneu

19 - Consorci de Comunicació Local
1 representant Designat per l'Ajuntament
- Francesc Ribera i Toneu

20 - Consorci de Govern Territorial de Salut del Berguedà
1 representant Designat per l'Ajuntament entre els càrrecs electes
- Anna Alsina i López

21 - Comissió d’horts urbans (Condicionat a la seva aprovació definitiva)
President Alcaldessa i regidor promoc. econ. Montserrat Venturós i Villalba
Vocals
- Regidor d’urbanisme i medi ambient
- Francesc Ribera i Toneu
- Oriol Camps i Cervera
- 1 regidor de cada grup
-- Mònica Garcia i Llorens
-- Pau Bessa i Caserras
-- Ermínia Altarriba i Gorgas
-- Rosalia Monroy i Sánchez
-- Juan Antonio Torres i Bedman
1 representant AAVV
1 representant ASFAM
1 representant ERA
1 representant Grup Defensa Natura

22 - Associació Administrativa de Cooperació del PMU – P05 Rasa dels Molins
Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
23 – Comissió municipal de Delimitació de Berga
Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
2 regidors:
- Oriol Camps i Cervera
- Francesc Ribera i Toneu
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga