Inici

Òrgans col·legiats

1 - Patronat Municipal de la Patum
 • President - Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
 • Vicepresident 1r. - Regidor/a de Patum Mònica Garcia i Llorens
 • Vicepresident 2n. - Regidor/a de Cultura Oriol Camps i Cervera
 • Vocals:
  • 1 representant de cada grup municipal:
   • Eloi Escútia i Fors
   • Maria Antònia Ortega i Canet
   • Ermínia Altarriba i Gorgas
   • Rosalia Monroy i Sánchez
   • Joan Torres i Bedman
2 - Patronat de l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé
 • President - Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
 • Vocals:
  • 6 regidors elegits de forma proporcional, 2 ciutadans i 1 representant del Bisbat:
   • Oriol Camps i Cervera
   • Anna Alsina i López
   • Antoni Biarnés i Mas
   • Jaume Giménez i Palau
   • Rosalia Monroy i Sánchez
   • Joan Torres i Bedman
   • Núria Arnau i Solà
   • Josep Vidal i Alaball
   • Marc Majà i Guiu
3 - Consell Assessor Urbanístic
 • President - Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
 • Vocals:
  • Regidor d’urbanisme - Oriol Camps i Cervera
  • 1 regidor de cada grup
   • Ramon Minoves i Pujols
   • Ermínia Altarriba i Gorgas
   • Rosalia Monroy i Sánchez
   • Joan Torres i Bedman
   • 1 representant AAVV
   • 1 representant UBIC
   • 1 representant sindicat treballadors
   • 1 representant entitats i col·lectius mobilitat reduïda
   • 1 representant Societat Arqueologia del Berguedà
   • 1 representant Grup Defensa Natura
   • 1 representant COAC Bages-Berguedà
4 - Consell Escolar Municipal
 • President - Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
 • Vocals:
  • 6 regidors:
   • Mònica Garcia i Llorens
   • Anna Alsina i López
   • Maria Antònia Ortega i Canet
   • Jordi Pujals i Pérez
   • Rosalia Monroy i Sánchez
   • Joan Torres i Bedman
5 - Junta de Districte de la Valldan
 • 1 regidor:
  • Maria Antònia Ortega i Canet
6 - Associació Ens Local de Muntanya dels Pirineus
 • 1 Vocal designat per l'Ajuntament
7 - Junta Compensació Illa Viladins
 • Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
8 - Junta Compensació del Pla parcial 40 Pilans 2a. Fase
 • Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
9 - Junta Compensació del Pla parcial zona sud de la Valldan
 • Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
10 - Junta Compensació del Pla parcial Canal Industrial Sud 3.2
 • Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
11 - Consell d'Administració de BRG Progrés
 • President - Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
 • Un representant de cada grup:
  • Regidor d’Urbanisme Oriol Camps i Cervera
  • Ramon Minoves i Pujols
  • Ermínia Altarriba i Gorgas
  • Rosalia Monroy i Sánchez
  • Joan Torres i Bedman
  • 1 Administrador Representant del Col·legi d'Arquitectes
  • 1 Administrador Representant del Col·legi d'Arquitectes Tècnics
12 - Associació d'Ens Locals de la Xarxa de Centres d'Acollida Turística de Catalunya
 • 1 representant Designat per l'Ajuntament
  • Francesc Ribera i Toneu
13 - Consorci de Comunicació Local
 • 1 representant Designat per l'Ajuntament
  • Francesc Ribera i Toneu
14 - Consorci de Govern Territorial de Salut del Berguedà
 • 1 representant Designat per l'Ajuntament entre els càrrecs electes
  • Anna Alsina i López
15 - Comissió d’horts urbans (Condicionat a la seva aprovació definitiva)
 • President Alcaldessa i regidor promoc. econ. Montserrat Venturós i Villalba
 • Vocals:
  • Regidor d’urbanisme i medi ambient
  • Francesc Ribera i Toneu
  • Oriol Camps i Cervera
  • 1 regidor de cada grup
   • Mònica Garcia i Llorens
   • Pau Bessa i Caserras
   • Ermínia Altarriba i Gorgas
   • Rosalia Monroy i Sánchez
   • Joan Torres i Bedman
  • 1 representant AAVV
  • 1 representant ASFAM
  • 1 representant ERA
  • 1 representant Grup Defensa Natura
16 - Associació Administrativa de Cooperació del PMU – P05 Rasa dels Molins
 • Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
17 – Comissió municipal de Delimitació de Berga
 • Alcaldessa Montserrat Venturós i Villalba
 • 2 regidors:
  • Oriol Camps i Cervera
  • Francesc Ribera i Toneu
 • Ermínia Altarriba i Gorgas
 • Rosalia Monroy i Sánchez
 • Joan Torres i Bedman
 • 1 representant AAVV
 • 1 representant UBIC
 • 1 representant sindicat treballadors
 • 1 representant entitats i col·lectius mobilitat reduïda
 • 1 representant Societat Arqueologia del Berguedà
 • 1 representant Grup Defensa Natura
 • 1 representant COAC Bages-Berguedà

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga