Inici

Notícies

Calendari Calendari
 • Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de gener de 2019
  Data de publicació: 10.01.19
  Els membres del plenari municipal s’han reunit aquest dijous per celebrar la primera sessió ordinària de l’any corresponent al mes de gener. La majoria de regidors i regidores han començat la sessió dempeus i guardant un minut de silenci en suport de les persones empresonades i exiliades a causa del procés sobiranista de Catalunya.

  Seguidament, s’han aprovat les actes de les dues sessions anteriors. Es tracta de la sessió ordinària corresponent al mes de desembre i de la sessió extraordinària en què es va portar a terme la liquidació del pressupost general del consistori, entre d’altres.

  El plenari també ha aprovat iniciar els procediments sancionadors vinculats a la comissió de possibles infraccions relacionades amb l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. En aquesta ordenança es determinen les sancions en funció de la tipologia d’infraccions. Per exemple, incomplir l’obligació d’identificar l’animal, portar el gos sense morrió en espais públics o en zones comunes d’immobles o no tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil són infraccions greus tipificades amb sancions d’entre 150 i 1.500€. Tanmateix, no disposar de la llicència per tenir gossos potencialment perillosos es considera una infracció molt greu que comporta sancions que oscil·len entre els 2.400 i els 15.000€. Les persones sancionades disposaran de 10 dies hàbils per poder presentar les al·legacions corresponents en cada cas. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

  A continuació, s’ha proposat la modificació de la relació de llocs de treball del consistori per revisar i adaptar la puntuació als canvis normatius, així com per reduir les diferències salarials establertes per la política retributiva de la corporació. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i les abstencions del PDeCAT i ICV. Tot seguit, s’ha aprovat unànimement la modificació de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Berga per tal de donar compliment al punt tractat anteriorment.

  Posteriorment, s’ha iniciat la part de control amb la presentació d’una moció per part del grup municipal del PDeCAT-CDC. Es tracta d’un moció de suport a la candidatura impulsada per la Confederació Sardanista de Catalunya per fer que la sardana esdevingui Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

  En la part de control també s’ha donat compte d’una sentència favorable respecte un dels procediments judicials relacionats amb l’Ajuntament de Berga. Tanmateix, s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. Seguidament s’ha presentat un informe de l’àrea d’Intervenció sobre els reparaments efectuats durant el mes de desembre en relació a diversos expedients i un informe sobre el personal eventual. Tot seguit, s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

  En aquesta sessió, també s’ha posat en funcionament un dels mecanismes recollits en el Reglament de Participació Ciutadana de Berga per tal de promoure la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació. En aquest cas, es tracta d’una eina que permet als veïns i veïnes formular preguntes als regidors i regidores a través d’un torn de precs i preguntes, un cop hagi finalitzat la sessió ordinària. L’alcalde o alcaldessa és la persona encarregada d’establir l’ordre del torn de preguntes que poden ser formulades per persones a títol individual o per entitats. D’una banda, les persones a títol individual només podran fer una pregunta i no hi haurà torn de rèplica. D’altra banda, les entitats hauran de sol·licitar la seva intervenció a través d’una instància genèrica (via telemàtica) adreçada a l’alcalde accidental amb una antelació mínima de 10 dies hàbils abans de la celebració del Ple, per tal que la Junta de Portaveus pugui debatre la seva acceptació i inclusió en el torn de precs i preguntes. Un cop hagi estat acceptada la sol·licitud, la intervenció podrà ser realitzada per un representant de l’entitat. El torn de precs i preguntes de la ciutadania finalitzarà a la mitjanit, com a màxim, i també es permetrà la presència dels mitjans de comunicació que s’encarreguen de cobrir informativament les sessions plenàries habitualment.

  La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 7 de febrer de 2019, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.

  Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà • L’Ajuntament de Berga treballa per restablir l’activitat al Teatre Municipal després de la inundació causada per una incidència amb el sistema contra incendis
  Data de publicació: 09.01.19
  El Teatre Municipal de Berga ha patit una inundació aquest dimecres a causa d’una incidència relacionada amb el sistema de detecció d’incendis que ha provocat l’acumulació d’aigua a diverses zones de l’equipament cultural. Una possible errada mecànica ha fet que una part del sistema de seguretat contra incendis s’hagi activat i hagi deixat anar una cortina d’aigua situada a sobre de la caixa escènica que ha comportat una acumulació important d’aigua a la part baixa de l’escenari i a la platea. Segons ha explicat el regidor de Governació de l’Ajuntament de Berga, Francesc Ribera, “el sistema de detecció d’incendis del teatre disposa d’uns sensors que s’activen automàticament en el moment que es detecta fum o una temperatura massa elevada. En aquest cas, però, es desconeix el motiu que ha comportat que el sistema es posés en marxa, tenint en compte que s’havien realitzat les inspeccions tècniques recentment”. L’aigua ha causat afectacions al teló i els equips electrònics de l’escenari. Per tot això, “s’ha procedit a la instal·lació de dues bombes de calor per reduir la humitat i afavorir que s’assequi el teló el més aviat possible”, tal i com ha explicat Ribera.

  Al matí, l’Ajuntament de Berga ha comunicat la incidència als Bombers que s’han desplaçat fins al Teatre Municipal per posar en marxa les tasques d’evacuació d’aigua amb l’ajuda de la Brigada Municipal. El responsable de torn del Parc de Bombers de Berga, Lluís Fernàndez, ha explicat que s’ha generat un sistema de registre i evacuació de l’aigua cap a l’exterior per extreure els gairebé 3.000 litres d’aigua acumulats a la part de sota de l’escenari”.

  La fuita d’aigua del Teatre Municipal també ha comportat el tall de la circulació de vehicles i el pas de vianants a la zona de la Plaça de Catalunya, entre el passeig de les Estaselles i la Ronda de Queralt, durant bona part del matí.

  L’Ajuntament de Berga resta a l’espera de rebre els informes tècnics corresponents per tal d’avaluar els danys que s’han produït a causa de la inundació, així com per determinar quan es podrà restablir l’activitat cultural del Teatre Municipal. Davant d’aquestes circumstàncies, l’Agrupació Teatral La Farsa ha decidit suspendre l’última actuació d’Els Pastorets prevista pel diumenge, 13 de gener. L’entitat es compromet a realitzar el retorn de l’import de les entrades anticipades que hagin estat adquirides a través de la venda online. Per a més informació, podeu consultar les xarxes socials de l’Agrupació Teatral La Farsa (@lafarsaberga).


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga