Inici

Tècnic/a d'Administració General Secretaria i Serveis Jurídics

   Data de publicació: 29.11.19
 • DATA DE PUBLICACIÓ DELS EDICTES:

  - Llista provisional de persones admeses i excloses: 12/02/2020.
  - Llista definitiva de persones admeses i excloses: 26/02/2020.
  - Resultats prova teòrica i convocatòria prova teòrico-pràctica: 27/02/2020.
  - Resultats prova teòrico-pràctica i convocatòria prova psicotècnica: 04/03/2020.
  - Resultats prova psicotècnica i valoració provisional de mèrits: 07/04/2020.
  - Proposta de nomenament i constitució de borsa: 16/06/2020.
  - Nomenament Sra. Elena Fíguls Riu, correcció error material i constitució borsa: 02/07/2020.
  Per accedir als documents d'accés restringit és imprescindible disposar del codi d'identificació.
  Aquest codi serà el número corresponent al registre d’entrada de la sol•licitud presentada per a formar part del procés selectiu, d’acord amb la fórmula següent: RExxxx/2016, sent xxxx el número d’assentament al registre d’entrada de l’Ajuntament de Berga. Per exemple per al Registre d'entrada 327 de l'any 2016 serà: RE327/2016 Per al Registre 4896 de l'any 2014 serà: RE4896/2014
  Estat de convocatoria Obert
  Calendari previst
  Bases especifiques    Baixar PDF
  (379,45 Kb)
  Data final de presentació de sol·licitud 22 de gener de 2020
  Anunci convocatoria    Baixar PDF
  (209,53 Kb)
  Admesos i exclosos Provisional   Baixar PDF
  (202,31 Kb)
  Definitiu   Baixar PDF
  (209,60 Kb)
  Resultats de les proves    Baixar PDF
  (431,15 Kb)
  Sol·licitud nomenament

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga