Inici

Mapa del web

Per plegar o desplegar els menús cal fer clic a la icona. Per accedir a la pàgina cal fer clic al nom de la pàgina.

Àmbits
Atenció a les persones
Dona
Gent gran
Immigració
Inclusió
Joventut
Serveis socials
Suport a les famílies
Cultura
Educació
Esports
Festes
Fires
Governació
Policia
Medi Ambient
Prevenció d'incendis forestals
Qualitat ambiental
Qualitat de l'aire
Qualitat de l'aigua de les fonts
La Patum
Participació ciutadana
Consells de participació ciutadana
Actes del Patronat Municipal de la Patum
Eines de participació ciutadana
Transparència
Directori d'associacions i entitats
Participació ciutadana en projectes normatius
2021 - Modificació: Ordenança per a la concessió de premis com a resultat de la participació en els concursos dels actes festius i culturals organitzats per l’Ajuntament de Berga
2021 - Modificació: Ordenança per a la concessió de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre mitjançant concurrència competitiva
2021 - Nou reglament: Pla de verificació d’activitats del municipi de Berga
2021 - Nou reglament: Reglament del Consell Municipal de La Patum
2021 - Revisió ordenança fiscal núm. 20: Taxa per prestació de serveis de piscina municipal i instal·lacions esportives complementàries
2021 - Modificació puntual del POUM de Berga a la zona d’equipaments situats a l’est del nucli urbà de Berga
2021 - Modificació puntual del POUM de Berga a la finca de l’antiga discoteca Menfis de Berga
2020 - Nou reglament: Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Municipal de Música de Berga
2020 - Nou reglament: Reglament del Consell Municipal de Festes de Berga
2020 - Nou reglament: Reglament de Creació i funcionament de la comissió de Nomenclàtor i del procediment per la denominació de carrers, vies urbanes i espais públics del municipi de Berga
2020 - Modificació puntual del POUM de Berga en l’àmbit del polígon industrial de La Valldan
2020 - Modificació de l’article 2 de l’Ordenança del mercat setmanal
2020 - Aplicació d’un recàrrec sobre l’IBI per als immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent
2019 - Nova ordenança: Ordenança per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre
2019 - Nova ordenança: Ordenança per a la concessió de premis dels actes festius i culturals organitzats per l’Ajuntament
2019 - Nou reglament: règim d’ús dels horts urbans de titularitat municipal
2019 - Nou reglament: Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals
2018 - Revisió ordenança reguladora: Exercici de venda no sedentària del mercat setmanal ‘El Vall’ de Berga
2018 - Nova ordenança: Residus
2018 - Nou reglament: Participació ciutadana
2018 - Nou reglament: Ocupació del balcó de l’Ajuntament de Berga durant les festes de La Patum
2018 - Nou reglament: Consell escolar municipal
2017 - Revisió ordenança fiscal núm. 19: Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública d’aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
2017 - Revisió ordenança fiscal núm. 16: Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries ...
2017 - Revisió ordenança fiscal núm. 10: Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència...
2017 - Nova ordenança fiscal: Taxa de clavegueram i connexions a la xarxa
Xarxes socials
Patrimoni cultural, museus i memòria històrica
Patrimoni cultural i museus
àgora cultural Berga
La peça del mes
L'ànima dels nostres museus
Les persones i les pedres ens parlen
Petits mecenes
Comparteix el patrimoni
Memòria històrica
Promoció econòmica i comerç
Societat de la informació
Turisme
Urbanisme
Via pública, obres i serveis
L'Ajuntament
Agenda d'Alcaldia
Ple / Corporació
Actes del ple
Convocatòries del ple
Notícies del ple
Vídeos del ple
Informació dels grups municipals
Junta de Govern Local
Regidories
Càrrecs electes
Retribucions Equip de Govern i l’oposició
Declaracions activitats i béns
Càrrecs de confiança
Retribucions càrrecs de confiança
Comissions Informatives
Òrgans col·legiats
Eleccions
Informació/Normativa
Acords de Compatiblitat de treballadors i regidors amb dedicació
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical
Anuncis, edictes i informació pública
Oferta Pública
Contractació
Contractació menor i de compres
Expedients de compres
Expedients de contractació menor
Contractació administrativa
Decisions i actuacions de rellevància jurídica
Ordenances
Organització municipal
Directives, instruccions i circulars
Espai de Prevenció de Riscos Laborals
Fitxes dels llocs de treball
Pla igualtat intern
Pla intern de formació
Plantilla d'empleats públics
Protocol abordatge assetjament
Relació de llocs de treball
Patrimoni
Personal: Borses de treball vigents
Personal: Contractacions i nomenaments
Personal: Contractacions i nomenaments temporals
Pressupostos
Tractament de dades, avís legal i política de privacitat i cookies
Serveis i tràmits
Catàleg de serveis
Equipaments
Facturació Electrònica
OAC - Oficina d'Atenció Ciutadana
Oficines municipals
Pagament d'impostos i multes
Tràmits i gestions
Tràmits per a treballadors de l'Ajuntament
Ciutat
Adreces
Cartografia IDEC Local
Dades generals
Geoportal (Sitmun)
L'escut
Mapa / Carrerer
Situació
Història
Transport públic - Bus Berga
Actualitat
Agenda
Decàleg de bones pràctiques
Butlletí digital
Notícies
Contacte premsa
Seu electrònica

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga