Inici

S’obre el període de presentació d’ofertes per a gestionar el servei de bar de la zona esportiva Toni Sabata de Berga

Foto Bar Pavelló Berga 2017
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 09.11.17
L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procediment per a fer efectiva l’adjudicació del contracte administratiu de serveis referent a la prestació del servei de bar de les instal·lacions de la zona esportiva Toni Sabata, situada al carrer Guillem de Berguedà, sense número. Ahir es va publicar l’anunci de la licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i avui s’ha obert el període per a què les persones interessades en gestionar el bar puguin presentar les seves ofertes en relació al servei esmentat.

L’objectiu del consistori és oferir un servei de bar a través del qual es promocionin els hàbits saludables i l’activitat esportiva. D’una banda, s’apostarà per productes de qualitat i de proximitat que siguin respectuosos amb el medi ambient i d’altra banda, el servei també facilitarà la vinculació entre els clubs i les entitats que fan ús de les instal·lacions de la zona esportiva de forma regular.

Pel que fa al concurs, el contracte inclou l’explotació del servei de bar de les instal·lacions esportives, així com la realització de les prestacions complementàries del mateix. En aquest cas, l’adjudicatari haurà d’assumir el control de les claus d’accés als pavellons poliesportius i a la pista de vòlei platja. També caldrà que es faci càrrec de la neteja dels serveis, del passadís i del vestíbul del pavelló adjunt al bar, entre d’altres. No obstant, el consistori ha habilitat la instal·lació del bar amb el mobiliari i els aparells electrodomèstics necessaris per tal que l’adjudicatari pugui prestar el servei de bar de forma immediata.

En referència a les condicions administratives de la licitació, cal esmentar que l’import estimat del contracte és de 30.528€. Per tant, l’arrendatari haurà d’abonar un total de 513,04€ mensuals durant la vigència del contracte que serà de 4 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo dos anys més.

Les ofertes per a concórrer al concurs podran ser realitzades per persones naturals o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar i que no estiguin sotmeses a cap tipus de concurrència d’alguna de les prohibicions establertes per a contractar. A més, també hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, financera, tècnica i/o professional.
El termini per a la presentació de propostes finalitzarà el dijous, 23 de novembre, a les 23:59h. Els interessats hauran de fer arribar tota la documentació requerida a l’Ajuntament a través dels canals ordinaris de registre electrònics i presencials de l’administració.

La Mesa de contractació formada per un president, quatre vocals i un secretari s’encarregarà d’avaluar les propostes presentades per tal d’escollir l’oferta que sigui més avantatjosa i adequada al servei que es vol licitar.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del servei de bar de les instal·lacions esportives a través del perfil del contractant disponible al web de l’Ajuntament de Berga o accedint a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=26681640&reqCode=viewCn&idCap=591958&

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga