Inici

Berga obre la licitació de les obres d’adequació de la planta baixa del convent de Sant Francesc

Claustre de Sant Francesc
Ampliar en una finestra emergent Claustre del convent de Sant Francesc
Data de publicació: 28.02.19
L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procediment per fer efectiva l’adjudicació de les obres del projecte d’adequació de la planta baixa del convent de Sant Francesc amb l’objectiu de dotar a la ciutat d’un equipament públic per desenvolupar-hi activitats de pública concurrència. El consistori té previst destinar l’equipament a usos culturals, entre d’altres, i una de les primeres iniciatives que acollirà serà una exposició antològica de l’obra de l’artista berguedà, Joan Ferrer, impulsada pel grup de pintors Verdaguer 7. Dilluns es va publicar l’anunci al Perfil del Contractant del web municipal i dimarts es va obrir el període per a què les persones naturals i jurídiques interessades puguin presentar les seves ofertes en relació al projecte esmentat.

Projecte d’habilitació de l’equipament per a usos públics

El projecte d’adequació del convent de Sant Francesc per a usos públics contempla la reforma de gairebé tota la planta baixa de l’immoble cedit gratuïtament per la Província Franciscana de la Immaculada Concepció a l’Ajuntament de Berga l’agost de 2016. L’actuació inclou l’habilitació de diversos espais d’una superfície útil de 789,11 m2. La zona d’ús públic inclou una recepció, dues sales d’exposicions, una sala d’audiovisuals i una zona destinada a la realització de tallers. La zona d’ús restringit tindrà una guixeta, un bany petit, un magatzem, dues sales d’instal·lacions tècniques i un distribuïdor. L’import estimat del contracte és de 283.141,74€ (IVA inclòs) i el termini d’execució de les obres previst serà de 8 setmanes.

Presentació d’ofertes a través del Sobre Digital

Les ofertes per concórrer al concurs de licitació es podran presentar fins a les 23:59h del dissabte, 23 de març de 2019, mitjançant l’ús del Sobre Digital. El Sobre Digital és un sistema de licitació electrònica ensobrada que permet la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica garantint la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La Mesa de contractació formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a avaluarà totes les propostes presentades amb l’objectiu d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació de les obres previstes en el projecte d’adequació de la planta baixa del convent de Sant Francesc a través del perfil del contractant disponible al web de l’Ajuntament de Berga o accedint en aquest enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=43119888&reqCode=viewCn&idCap=591958&


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga