Inici

Berga promou una consulta per elaborar el reglament de denominació de vies, espais i equipaments públics de la ciutat

Foto placa carrer
Ampliar en una finestra emergent Placa del carrer del Programari Lliure
Data de publicació: 13.05.20

L’Ajuntament de Berga impulsa una consulta oberta als veïns i veïnes per elaborar el Reglament de creació i funcionament de la Comissió de Nomenclàtor i del procediment per a la denominació de carrers, vies urbanes, espais i equipaments públics del municipi de Berga. Actualment, el consistori no disposa d’una eina específica per donar nom als vials i altres zones públiques, fet que ha comportat duplicitats en les denominacions o similituds en els noms que poden induir a l’equívoc als visitants i proveïdors de serveis. Per procedir a la correcció d’aquestes disfuncions, així com per determinar noves denominacions d’espais públics en el futur, l’àrea de Participació Popular del consistori berguedà ha impulsat la creació d’aquest reglament.

Reglament per donar nom als espais públics

El reglament té l’objectiu de convertir-se en una eina que permeti establir els criteris per assignar els noms als espais públics de nova implantació, així com la modificació dels existents. Aquest reglament recull els passos per iniciar el procés de denominació dels espais i edificis públics, determina qui pot formular propostes (entitats públiques o privades, agrupacions de veïns o particulars), quines característiques hauran de complir les peticions realitzades i com es realitzarà la identificació i senyalització de les vies, entre d’altres.

Comissió de Nomenclàtor

La proposta de reglament també contempla la creació de la Comissió de Nomenclàtor que és un òrgan de perfil tècnic i polític en què també hi prendran part persones vinculades als àmbits de la geografia, la història i l’urbanisme, entre d’altres. Aquesta comissió té la competència d’informar i assessorar, amb caràcter preceptiu i no vinculant, en el procés de denominació d'espais i equipaments públics del municipi. El reglament també detalla com es realitzarà la designació i el cessament dels membres de la comissió, el règim de sessions i la presa de decisions.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública per a què els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar les seves aportacions sobre aquest projecte normatiu. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga podran fer aportacions i suggeriments a la proposta d’elaboració del reglament presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es poden consultar els documents de síntesi del reglament, informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar, la proposta del text i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions i propostes que es considerin oportunes. El termini per a la presentació de les instàncies de forma telemàtica estarà obert del 13 al 27 de maig de 2020, ambdues dates incloses.

Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d’estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal. Aquest document es publicarà en l’apartat ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ per posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria tractada.Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga