Inici

Berga obre el termini de presentació d’ofertes per a l’execució del contracte d’obres de reparació de la xarxa de clavegueram de la part central i sud de la Rasa dels Molins

Foto Rasa dels Molins
Ampliar en una finestra emergent Rasa dels Molins
Data de publicació: 18.05.20

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procediment per fer efectiva l’adjudicació del contracte que té per objecte l’execució de les obres necessàries per a la instal·lació dels sobreeixidors, connexions i nous trams de col·lector de la xarxa de clavegueram de la part central i sud de la Rasa dels Molins. Aquesta actuació té la finalitat pública de preservar el medi ambient i executar les competències pròpies del consistori en el manteniment del clavegueram de la ciutat. El projecte també té l’objectiu d’oferir nous llocs de treball a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral per a l’execució d’aquesta obra.

Divisió del projecte en tres fases d’execució simultània

Tal i com preveu el projecte, l’execució de les obres està dividida en tres fases que poden executar-se simultàniament. La primera fase (Lot 1) pretén solucionar el darrer tram de la galeria d’endegament i els treballs tindran una durada d’execució de dos mesos. La segona fase (Lot 2) se centrarà en el primer tram del torrent a cel obert que es troba immediatament després de la sortida de la galeria d’endegament, just per sota dels carrers Pere III i Falcilles. Per a aquesta fase es preveu una durada d’execució de quatre mesos. En la tercera fase (Lot 3), els treballs es realitzaran al tram del torrent a cel obert situat a uns 115 metres aigües avall de la sortida de la galeria d’endegament, a partir de la plaça Europa. Per a aquesta fase també es preveu una durada d’execució de les obres de quatre mesos.

Característiques de la licitació

L’import del contracte és de 203.859,82€ (IVA inclòs) i el termini estimat per a d’execució de les obres serà d’entre 4 i 8 mesos. El dilluns, 11 de maig, es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Berga i es va obrir el període per a què les persones naturals i jurídiques interessades puguin presentar les seves ofertes en relació al projecte esmentat.

Presentació d’ofertes a través del Sobre Digital

Les ofertes es podran presentar fins a les 23:59 h del diumenge, 31 de maig de 2020, a través de l’ús del Sobre Digital. El Sobre Digital és un sistema de licitació electrònica ensobrada que permet la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica garantint la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació d’aquestes obres.

La Mesa de contractació formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a avaluarà totes les propostes presentades amb l’objectiu d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a aquesta licitació a través del perfil del contractant disponible al web de l’Ajuntament de Berga o accedint en aquest enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=62221816&lawType=


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga