Inici

Berga aprova el nou Pla Local d’Adolescència i Joventut 2020-2024 per implementar polítiques i accions d’interès pel jovent

PLAJ 2020-2024
Ampliar en una finestra emergent Portada del Pla Local d'Adolescència i Joventut de Berga 2020-2024. Disseny: La Padrina
Data de publicació: 20.05.20

Berga disposa del nou Pla Local d’Adolescència i Joventut (PLAJ). Es tracta d’una eina estratègica i participativa que permetrà definir, impulsar i coordinar actuacions en matèria de joventut durant el període 2020-2024. El document és fruit del treball de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Berga en col·laboració amb altres àrees i la implicació de tots els grups municipals del consistori, serveis locals i del territori, associacions i entitats berguedanes i, especialment, del jovent d’entre 12 i 34 anys de la ciutat. El PLAJ contempla quatre grans blocs temàtics per estructurar les polítiques actives de joventut (benestar, territori, transformació i emancipació), tres projectes o reptes que cal desenvolupar i gairebé un centenar d’accions recollides en diferents eixos. El regidor de Joventut, Isaac Santiago, considera que “el nou Pla Local d’Adolescència i Joventut és un instrument que respon a les expectatives reals dels i les joves i farà que Berga esdevingui una ciutat més bonica, associativa, viva, lliure, cohesionada i digna”. El regidor també ha destacat que “l’aposta principal d’aquest document es basa en mostrar que el jovent és partícip en les polítiques municipals com també imprescindible per a la construcció del futur de Berga”.

Un document que mostra la realitat i les necessitats del jovent berguedà

El document del PLAJ es divideix en sis capítols. El primer és l’emmarcament i conté els compromisos i requisits, la descripció del pla, el marc normatiu, la definició de joventut, una breu evolució històrica sobre les polítiques de joventut desenvolupades a la ciutat, la descripció de les fases i el calendari del pla, la població diana, la finalitat, els reptes i els objectius a assolir. El segon capítol se centra en descriure les eines i accions realitzades durant la diagnosi per conèixer les necessitats dels nois i noies. Per fer-ho, s’han fet entrevistes exploratòries, enquestes, grups de discussió, tallers participatius i també s’ha avaluat el PLAJ 2015-2018. El tercer capítol consisteix en l’anàlisi de la realitat del jovent del municipi a través de xifres clau. Per exemple, Berga compta amb 4.039 adolescents i joves d’entre 12 i 34 anys, el que representa un 24% del total de la població, segons les dades del Padró municipal d’habitants a data de 31 de desembre de 2019. El quart capítol conté l’anàlisi de les polítiques actives de joventut realitzades, els recursos econòmics i humans disponibles, una valoració d’aquestes polítiques per part del jovent, un mapa dels equipaments, recursos i serveis d’interès per a la població jove i les conclusions de la diagnosi. El cinquè capítol descriu com es portarà a terme l’avaluació i el seguiment del PLAJ 2020-2024. El sisè capítol determina els reptes i l’estructura del pla d’acció dividit en diversos àmbits d’actuació. En concret, el pla d’acció contempla 98 accions (50 accions de continuïtat i 48 accions noves) distribuïdes en 12 àmbits d’actuació: salut i hàbits saludables; oci i lleure; esports; igualtat, gènere i diversitats; cultura i creació; participació i associacionisme; equipaments i serveis juvenils; espai públic; transició ecològica i transport; educació i formació; ocupació i habitatge.

Processos participatius del PLAJ

El procés participatiu per elaborar el Pla Local d’Adolescència i Joventut de Berga ha comptat amb 582 persones. D’una banda, s’han realitzat 32 entrevistes exploratòries a persones de vuit col·lectius diferents: personal tècnic municipal, regidors i regidores de l’equip de govern, representants dels grups polítics del consistori, persones referents de serveis especialitzats, persones de col·lectius minoritaris i membres d’entitats juvenils, esportives i culturals. D’altra banda, s’han fet 460 enquestes en què hi han pres part 359 adolescents d’entre 12 i 19 anys d’ESO, Batxillerat i cicles formatius i 101 joves d’entre 18 i 34 anys. Per últim, també s’han fet sessions amb grups de discussió i un taller participatiu amb 90 persones.

Els tres reptes del PLAJ

Els reptes que planteja el PLAJ es concreten en tres projectes o idees. El primer és seguir fent créixer les campanyes per prevenir les violències sexistes en tots els àmbits de la campanya ‘Vull la nit!’ i les noves branques vinculades a l’esport i l’entorn digital. El segon repte consisteix en fomentar la participació de les persones joves i les entitats del municipi per augmentar la capacitat i la incidència del jovent en el procés de la presa de decisions en tots aquells aspectes que afecten les seves vides com per exemple l’entorn, les relacions i les possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu. L’últim repte seria l’obertura de l’espai jove com a nou equipament que esdevingui el lloc de referència i de trobada entre les persones adolescents i joves de la ciutat. Per encarar aquests reptes i posar en marxa el centenar d’accions contemplades al PLAJ, l’Ajuntament de Berga destina a l’àrea de Joventut un pressupost de 114.453,25€ per aquest 2020, amb el compromís i pressupost complementari d’altres àrees del consistori, ja que hi ha iniciatives que són transversals. El PLAJ de Berga 2020-2024 ha estat aprovat per Decret d’Alcaldia el maig de 2020.Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga