Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de juny de 2020

Sessió ordinària del Ple de juny de 2020
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de juny de 2020
Data de publicació: 04.06.20

Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga s’han reunit aquest dijous, 4 de juny, de forma telemàtica per celebrar una nova sessió ordinària del plenari municipal. La videoconferència ha començat amb mostres de suport a les persones empresonades i exiliades a causa del procés sobiranista català. A continuació, s’ha fet la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Es tracta de la sessió ordinària d’abril i la sessió extraordinària del Ple de l’Ascensió celebrada de 24 de maig.

Tot seguit, el Ple ha ratificat el Decret d’Alcaldia 2020/537, d’1 de juny, corresponent a l’aixecament de la impossibilitat d’execució del contracte de gestió dels equipaments del Centre Esportiu Municipal El Tossalet per la Covid-19. La Federació Catalana de Natació, organisme que gestiona l’equipament esportiu, va deixar de prestar el servei el 14 de març, a causa de les restriccions d’activitats establertes per les autoritats governamentals que van comportar el tancament al públic dels equipaments esportius per evitar la propagació del coronavirus. L’evolució favorable de la pandèmia i la flexibilització de les restriccions permeten la reobertura de l’equipament al públic durant la Fase 2 del desconfinament. Per reempendre l’activitat, s’ha requerit a la federació la presentació d’un protocol amb les mesures higienico-sanitàries que s’aplicaran a les instal·lacions. Aquest protocol ja ha estat presentat al consistori i en els pròxims dies es reobrirà l’equipament esportiu al públic. La ratificació del decret ha comptat amb el suport de la CUP i ERC i les abstencions de JxB i el PSC.

L’àrea d’Urbanisme, Obres i Serveis ha presentat una proposta de modificació del Pla director del servei d’aigua potable que contempla el tancament provisional de la captació d’aigua del Canal Industrial, fins que no se n’hagi regularitzat la concessió per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. El subministrament d'aigua potable a Berga està garantit per les aportacions de les diverses fonts i pous existents, i sobretot per la captació de l'embassament de la Baells. L'aigua del Canal Industrial, que sol presentar terbolesa en episodis de pluja i té el risc de patir abocaments aigües amunt que podrien afectar la qualitat, quedarà només com a recurs en situacions d’urgència. La proposta ha estat aprovada unànimement.

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta per mantenir els criteris de pagament i compensació dels serveis extraordinaris realitzats pel personal de la corporació que van ser aprovats pels anys 2017-2019. La proposta contempla mantenir els mateixos criteris per a l’any 2020, afegint que el pagament mínim haurà de correspondre al fet d’haver treballat dues hores senceres i que en els casos imprevistos que facin que alguna persona hagi de treballar, se li computarà el mínim d’una hora de treball i el màxim del que hagi realitzat, incloent-hi el temps de desplaçament des de la sortida del domicili fins a la tornada al mateix. Aquestes criteris han estat acordats en la Mesa General de Negociació celebrada el 28 de gener. La proposta s’ha aprovat amb el vot favorable de la CUP i ERC i les abstencions de JxB i el PSC.

L’àrea de Rendes ha presentat una proposta per aprovar l’Ordenança reguladora de l’exercici de venda no sedentària dels mercats de la ciutat. La proposta té l’objectiu d’adaptar el text a la regulació vigent, tenint en compte que l’aprovació d’aquesta ordenança es va fer per primera vegada fa 30 anys. L’ordenança inclou diversos aspectes sobre les característiques dels mercats, els requisits per obtenir l’autorització per exercir la venda no sedentària, el procediment de selecció o la durada de l’autorització, entre d’altres. També contempla la seva adequació a la nova llei de procediment administratiu de l’any 2015 per simplificar els tràmits i incorporar la tramitació electrònica per millorar la interacció entre els usuaris i usuàries i l’administració pública. La proposta ha estat aprovada amb els vots afirmatius de tots els grups pel plenari.

A continuació, l’àrea d’Hisenda ha presentat una proposta per modificar l’Ordenança fiscal número 15 referent a la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. La proposta contempla la inclusió d’una disposició transitòria que permeti als bars i restaurants deixar de pagar la taxa d’instal·lació de terrasses de forma temporal per pal·liar els efectes de les restriccions de la pandèmia de la Covid-19 que van comportar el tancament dels locals d’hostaleria i restauració. En aquest cas, l’exempció del pagament de la taxa s’aplicaria a partir de la publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de l’aprovació de l’acord del plenari i fins al 31 de desembre de 2020. La proposta ha estat aprovada per tots els membres del plenari.

L’àrea d’Intervenció ha presentat una proposta per actualitzar la Guia de control intern de l’Ajuntament de Berga per donar compliment a les últimes novetats acordades pel Consell de Ministres, en què s’estableixen els mecanismes per gestionar el control d’ingressos i despeses municipals. La proposta contempla modificar el tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics que proposa el Servei d’Assistència en l’Exercici de Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona tal com s’estableix en el conveni signat pels dos ens. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

L’àrea d’Intervenció ha presentat una proposta per efectuar el reconeixement extrajudicial de crèdits en relació al projecte ‘Treball als Barris 2016-2017 al nucli antic de Berga’. El febrer de 2020, l’Ajuntament de Berga va rebre un import de 29.888,16€ corresponent al 20% de la subvenció que el consistori havia sol·licitat l’any 2016 al Servei d’Ocupació de Catalunya per portar a terme el projecte de treball als barris. El consistori va encarregar la gestió del projecte a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà a través d’un conveni i ara caldrà abonar l’import a l’agència. La proposta ha estat aprovada per tots els grups del plenari.

La part de control del plenari ha començat amb la presentació d’una moció conjunta per part dels grups municipals Junts per Berga, ERC i el PSC. La moció insta l’equip de govern a aprovar el conveni de subvencional entre l’Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del Berguedà i l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà (APDB) per a la regulació del Fons de solidaritat comarcal. El conveni estableix que l’Ajuntament de Berga cofinançarà la quantitat de 18.152,74€, equivalent al 50% de la quantitat que té atorgada en el programa complementari per a la garantia del benestar social de 2019, a favor de l’ l’Associació Pro‐disminuïts psíquics del Berguedà, a través del Consell Comarcal del Berguedà. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Els grups municipals de l’oposició han presentat una segona moció per instar l’equip de govern tramitar una modificació del pressupost de 2020 per donar compliment als compromisos adquirits pel plenari per pal·liar els efectes de la crisi sanitària en determinats sectors. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de JxB, ERC i PSC i l’abstenció de la CUP.

L’oposició ha presentat una tercera moció per instar l’equip de govern a complir els acords presos pel plenari de la corporació. En concret, es tracta dels acords relacionats amb la situació d’emergència sanitària esmentats en la moció anterior. El text insta l’equip de govern a respectar els acords i ordenar la tramitació dels expedients corresponents quan ho determinin les disposicions aprovades. La moció ha obtingut el suport de JxB, ERC i PSC i l’abstenció de la CUP.

En la part de control s’ha donat compte d’una sentència judicial favorable al consistori berguedà i del decret de delegació de la representació de l’Ajuntament de Berga en la comunitat de veïns de carrer Buxadé, 4, ja que en l’inventari municipal figuren alguns locals com a béns immobles que són propietat del consistori. També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos. Es tracta d’informes sobre expedients d’omissió de fiscalització emesos per diferents àrees durant el mes de maig.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat preguntes sobre el Pla de desconfinament per a la reobertura al públic dels serveis municipals i les tasques realitzades per la Policia Local. També ha preguntat sobre la disponibilitat d’espais per acollir l’alumnat en condicions òptimes el curs que ve si hi ha restriccions per la Covid-19 i sobre el manteniment les línies de P3 a les escoles públiques. JxB ha formulat un prec per obtenir la informació sobre els convenis i el pressupost de la residència Sant Bernabé.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC ha preguntat sobre la gestió directa del servei de l’aigua, l’estructura de personal de l’Ajuntament de Berga i el manteniment de jardineria del Parc del Lledó.

El grup municipal del PSC ha fet una intervenció referent a la previsió per fer peatonal de la zona de la Plaça de la Creu i el carrer del Roser.

La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 2 de juliol de 2020.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga