Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de juliol de 2020

Sessió ordinària del Ple de juliol de 2020
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de juliol de 2020
Data de publicació: 02.07.20

Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga s’han reunit aquest dijous, 2 de juliol, de forma telemàtica per portar a terme una nova sessió ordinària del plenari municipal en què s’han tractat diverses qüestions relacionades amb la ciutat. La videoconferència ha començat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior corresponent al mes de juny.

A continuació, l’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per efectuar l’aprovació inicial del Reglament de creació i funcionament de la Comissió de Nomenclàtor i del procediment per a la denominació de vies urbanes i espais públics del municipi de Berga. Actualment, el consistori no disposa d’una eina específica per donar nom als vials i altres zones públiques, fet que ha comportat duplicitats en les denominacions o similituds en els noms que poden induir a l’equívoc a visitants i proveïdors de serveis. El reglament té l’objectiu de convertir-se en una eina que permeti establir els criteris per assignar els noms als espais públics de nova implantació, així com la modificació dels existents. Aquest reglament recull els passos per iniciar el procés de denominació dels espais i edificis públics, determina qui pot formular propostes, quines característiques hauran de complir les peticions realitzades i com es realitzarà la identificació i senyalització de les vies, entre d’altres. L’equip de govern de la CUP ha retirat la proposta de l’ordre del dia ja que hauria estat rebutjada pels grups de l’oposició. JxB, ERC i PSC han al·legat que no se’ls ha informat de la modificació del text definitiu del reglament.

La part de control ha començat amb la presentació d’una moció del grup municipal de la CUP referent al Correllengua 2020 que enguany reivindicarà la figura i l’obra de l’escriptor Josep Carner amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. La moció pretén donar suport a la iniciativa per assolir la plena normalització lingüística arreu dels territoris de parla catalana i generar una identitat col·lectiva. El text també insta a donar suport a les entitats del municipi que vulguin organitzar activitats en el marc del Correllengua. La moció ha obtingut el suport favorable de tots els grups municipals del plenari.

Tot seguit, el grup municipal Junts per Berga ha presentat una moció per a la millora de la seguretat dels vianants en diverses interseccions del municipi. Es tracta d’interseccions que connecten camins i carreteres de la ciutat amb entorns naturals i poblacions veïnes. La majoria de les vies per a les quals es proposa la instal·lació de senyalització i marques vials no són de titularitat municipal i se situen en zones properes al Castell de Sant Ferran, la drecera de Queralt, Fumanya o el camí ral de Cardona. La moció insta a sol·licitar a l’administració titular de les vies la implementació de millores en la senyalització de les interseccions esmentades i també insta l’equip de govern a actuar en les vies de titularitat pròpia. L’equip de govern ha proposat algunes esmenes respecte el text per ampliar les interseccions on caldria fer-hi millores i sobre el tipus de senyalització que caldrà fer-hi. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Posteriorment, Junts per Berga ha presentat una moció per promoure la creació d’un registre o borsa d’artistes, creadors i talleristes locals. Es tractaria d’un catàleg o guia que inclogui la informació i el contacte de professionals de la ciutat i la comarca per a què l’administració pública, les entitats, les associacions i tercers tinguin en compte aquestes persones a l’hora de realitzar la contractació per a les seves activitats. Aquesta borsa contemplaria els àmbits de les arts plàstiques, les arts escèniques, el desenvolupament personal, l’emancipació, la gastronomia, la informàtica, la música, el lleure o les activitats lúdiques, entre d’altres. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de JxB, ERC i PSC i el vot en contrari de la CUP.

A continuació, el plenari ha votat la incorporació per urgència de dues mocions presentades pels grups municipals del PSC i ERC, respectivament.

El grup municipal del PSC ha presentat una moció per restablir els serveis d’atenció mèdica als consultoris del Berguedà que van veure afectada la seva activitat a causa de l’estat d’alarma. El text insta el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a retornar a la normalitat els serveis esmentats, tenint en compte la composició de la població de la comarca i l’increment de persones que faran estada al Berguedà durant els mesos d’estiu. La moció també fa referència a la manca de serveis descentralitzats que poden comportar la saturació de l’hospital comarcal i insta els òrgans competents a elaborar un pla específic per dimensionar els recursos mèdics òptims en proporció a l’increment de població durant l’estiu. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

El grup municipal d’ERC ha decidit reiterar la moció sobre la regulació horària de la venda de begudes alcohòliques per poder treballar diversos aspectes tècnics sobre la qüestió.

En la part de control també s’ha donat compte de la sentència 2121/2020 emesa el passat 11 de juny per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en relació al litigi entre l’Ajuntament de Berga i la societat Inberga Tur sobre la concessió de l’hostatgeria de Queralt, l’ascensor i l’Hotel Berga Park. Aquesta sentència estima el recurs d’apel·lació interposat per Inberga Tur contra la sentència dictada el 25 de febrer de 2016 pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 7 de Barcelona que obligava Inberga Tur a retornar els béns de la concessió. També ha quedat sense efecte la resolució sobre l’acord de ple del consistori del 7 de juliol de 2011, en què es va acordar executar la rescissió i liquidació de les concessions atorgades a Inberga Tur l’any 2002. L’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha explicat que l’acord de ple de 2011 es va adoptar tenint en compte el dictamen preceptiu favorable de la Comissió Jurídica assessora en què s’explicava que no hi havia hagut caducitat en el procediment administratiu i que l’Ajuntament havia de realitzar la liquidació pels danys causats al municipi. L’alcaldessa també ha comentat que la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona reiterava que no hi va haver caducitat en el procediment i que un cop estudiat l’expedient, el tribunal va determinar que Inberga Tur havia incomplert un 70% de la concessió, mentre que l’Ajuntament de Berga havia incomplert les seves obligacions en un 30%. Venturós ha recordat que l’Ajuntament de Berga va haver d’assumir el crèdit d’1,5 milions d’euros que havia demanat Inberga Tur a l’Institut Català de Finances, ja que en cas contrari, no s’hauria pogut obrir el Conservatori de Música dels Pirineus. La sentència del TSJC no és ferma i l’Ajuntament de Berga estudiarà la possibilitat de presentar un recurs de cassació contra la sentència.

En aquesta part del plenari s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos. Es tracta d’informes sobre expedients d’omissió de fiscalització emesos per diferents àrees durant el mes de juny. Així mateix, s’ha presetat l’informe trimestral sobre el personal eventual.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat preguntes sobre la previsió per realitzar les millores del Parc del Lledó que van resultar guanyadores de la primera edició dels pressupostos participatius. També ha formulat preguntes sobre l’estat i el manteniment dels parcs i jardins de la ciutat. Una altra de les preguntes ha fet referència a la modificació del cartipàs després de la retirada de la delegació de la tinença d’alcaldia a la regidora, Roser Rifà, per haver participat en una celebració espontània de Patum a l’espai públic el dimecres de Corpus. JxB ha fet preguntes sobre el projecte del primer sector berguedà, el nombre de pisos ocupats de forma il·legal a la ciutat i la previsió d’arranjament i reobertura de les carreteres de Queralt i Sant Llorenç de Morunys des dels Pedregals, al tram entre el carrer Can Baster i la carretera BV-4241, que va patir una esllavissada el passat 21 de juny. També han formulat un prec per mantenir el dispositiu de seguretat que es va aplicar la setmana de Corpus. Altres peguntes han estat referides al projecte de licitació del Teatre Municipal i la no renovació del conveni ‘Anem al Teatre’.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC ha preguntat sobre el manteniment del Teatre Municipal. També ha demanat si l’Ajuntament de Berga ha rebut el pagament procedent del Fons de Cooperació de la Generalitat i si s’ha fet el tancament de l’exercici econòmic de 2019. ERC també ha fet un prec per a què els regidors de l’oposició puguin accedir de forma directa a la informació econòmica del consistori.

El grup municipal del PSC ha reiterat el mal estat dels parcs infantils. També ha fet referència a l’incompliment dels compromisos adquirits per l’equip de govern en diversos temes com per exemple, la planificació estratègica o les licitacions.
En aquesta sessió, no s’han rebut preguntes per part de la ciutadania adreçades als regidors i regidores del consistori.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 10 de setembre de 2020.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga