Inici

L’Ajuntament de Berga adopta mesures econòmiques per reduir l’impacte del coronavirus en les obligacions tributàries de la ciutadania

Foto Ajuntament de Berga
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 02.04.20

L’Ajuntament de Berga ha adoptat una sèrie de mesures en l’àmbit econòmic per minimitzar l’impacte negatiu que ha comportat la restricció de l’activitat decretada per les autoritats governamentals, a causa de la situació d’emergència sanitària pel coronavirus. Es tracta d’unes primeres actuacions d’urgència que s’implementaran a curt termini, tot i que manca valorar quin serà l’impacte real de la pandèmia ja que la situació evoluciona constantment. Tot i això, el consistori seguirà cercant tots els recursos disponibles per poder ampliar les mesures en matèria econòmica, sempre que sigui possible.

Recull de mesures econòmiques

Zona Blava: aplicació de la gratuïtat mentre duri la situació d’estat d’alarma.

Preus públics de l’Escola Bressol Flor de Neu i l’Escola Municipal de Música de Berga: suspensió del cobrament dels rebuts des del 13 de març fins que el servei es torni a prestar amb normalitat. El dia 10 de març es va fer el cobrament dels rebuts corresponents al febrer.

Preus públics del Conservatori de Música dels Pirineus: suspensió del 50% de la quota de març i cobrament de 50 € mensuals a partir de l’abril i fins que el servei es torni a prestar amb normalitat. Aquesta mesura ha estat consensuada amb els ajuntaments de Puigcerdà i La Seu d’Urgell.

Centre Esportiu Municipal El Tossalet: suspensió temporal del pagament de totes les quotes dels usuaris i usuàries mentre duri el tancament obligatori de les instal·lacions. La part de la quota no gaudida del mes de març serà compensada en quotes futures i la quota del mes d'abril no serà cobrada.

Taxa de terrasses i espais davant l’establiment: no cobrament de la taxa a comerços i establiments pels dies tancats. Es regularitzarà la part proporcional en la liquidació anual.

Taxa per ocupació de la via pública: retorn dels cobraments que ja s’hagin efectuat amb motiu de la Diada de Sant Jordi de 2020.

Proveïdors: avançament, tant com sigui possible, dels terminis de pagament de les factures aprovades i manteniment de la relació contractual amb empreses proveïdores garantint la continuïtat dels serveis, obres i subministraments previstos pel 2020.

Tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Impost sobre vehicle de tracció mecànica (IVTM): pròrroga del termini voluntari de pagament fins al 2 de juny de 2020.

Taxa de les parades del Mercat Setmanal: no cobrament de la taxa a les parades que hagin vist suspesa la seva activitat. Atès que el rebut és trimestral, es començarà a aplicar a partir de l’1 d’abril (Es regularitzarà la part proporcional del mes de març en la següent liquidació). Per aquest tràmit, caldrà la sol·licitud prèvia de la persona titular.

Fraccionaments i ajornaments: ampliació del termini de pagament de tots els impostos gestionats per l’Organisme de Gestió Tributària d’acord amb el següent detall:

- Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 30 d’abril de 2020.
- Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.

Expedients en via executiva: suspensió temporal dels procediments de cobrament iniciats per l’Organisme de Gestió Tributària. L’Ajuntament no tramitarà nous procediments de cobrament en via executiva ni noves ordres d’embargament fins passada la situació d’estat d’alarma.

Terminis per a la resta de tributs:

- Escombraries comercials i domiciliàries:

1a Fracció:
Rebuts no domiciliats: del 04/05/2020 al 06/07/2020
Rebuts domiciliats: 01/07/2020

2a Fracció:
Rebuts no domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020
Rebuts domiciliats: 02/11/2020

- Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Urbans:

Rebuts no domiciliats: del 04/05/2020 al 06/07/2020
Rebuts domiciliats: 1a fracció 01/07/2020; 2a fracció 02/11/2020

- Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Rústics:

Rebuts no domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020
Rebuts domiciliats: 02/11/2020

- Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):

Rebuts no domiciliats: del 18/09/2020 al 18/11/2020
Rebuts domiciliats: 02/11/2020

- Taxa per entrades de vehicles - Guals:

Rebuts no domiciliats: del 04/05/2020 al 06/07/2020
Rebuts domiciliats: 01/07/2020

- Taxa cementiri municipal:

Rebuts no domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020
Rebuts domiciliats: 02/11/2020Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga