Inici

Berga reordena el trànsit de la cruïlla del carrer del Roser, la Rasa del Canyet, la carretera de Solsona i el Comte Oliba

Data de publicació: 07.03.17
Després de l’estudi de la circulació viària de la zona de confluència del carrer del Roser, la Rasa del Canyet, el carrer Bruc, el carrer Comte Oliba i la carretera de Solsona, l’Ajuntament de Berga ha decidit reordenar el trànsit en aquesta cruïlla mitjançant la creació d’una rotonda amb l’objectiu de facilitar la circulació de vehicles i del transport públic. Això també implicarà un canvi en el sentit de la circulació del trànsit del carrer Bruc.

Instal•lació d’una rotonda en l’encreuament dels carrers Roser, Rasa del Canyet, Bruc, carretera de Solsona i Comte Oliba
Per a fer efectius els canvis en aquesta cruïlla, s’ha creat una rotonda de 6 metres de diàmetre amb un obstacle central de 2,5 metres. La rotonda està envoltada per una anella exterior marcada amb una línia continua en el paviment. La implantació de la rotonda obliga a la instal•lació de senyals verticals i marques vials de cediu el pas al paviment del carrer del Roser, la Rasa del Canyet i la carretera de Solsona. D’altra banda, s’ha instal•lat una illeta amb fitons en la confluència del carrer del Roser amb la rotonda per a evitar que els cotxes accedeixin al carrer Comte Oliba sense voltar la rotonda prèviament. En aquest sentit, s’habilitarà una zona d’estacionament de vehicles al carrer Compte Oliba, entre el carrer del Roser i la Gran Via. Tanmateix, el primer tram del carrer Bruc (entre els números 1,3 i 5) disposarà d’una zona d’aparcament de vehicles en bateria inclinada. Això obligarà als conductors a realitzar la maniobra d’aparcament marxa enrere per tal de facilitar-los l’entrada i la sortida de l’estacionament, ja que els cotxes quedaran encarats en el sentit de la circulació, tal com succeeix actualment a la zona del passeig de la Pau.

Tot això farà que l’actual parada del bus urbà del carrer Bruc es desplaci uns metres i se situï a l’alçada del número 7, just al començament del parc del Pla de l’Alemany. Aquest canvi farà possible l’ampliació de la parada de bus urbà, que disposarà d’uns 15 metres de longitud.

Pel que fa a la circulació de vehicles procedents de La Valldan, s’ha instal•lat un senyal de prohibit girar a l’esquerra, en direcció al carrer Bruc. Aquest senyal es complementa amb una marca vial contínua al centre de la calçada i l’extensió de la pintura vial de la zona exclosa al trànsit de l’inici del parc del Pla de l’Alemany. D’altra banda, també s’ha habilitat un senyal vertical que obligarà als vehicles de categoria C, de més de 3.500 quilos, a girar a la dreta en direcció al carrer Comte Oliba quan arribin a la rotonda. Cal destacar, però, que la resta de vehicles i el bus urbà podran accedir a la Rasa del Canyet després d’haver realitzat la rotonda. Això els evitarà haver de passar pels carrers Compte Oliba, Gran Via, carretera de St. Fruitós i carrer del Roser per arribar finalment a la Rasa del Canyet.

El carrer Bruc invertirà el seu sentit
El carrer Bruc serà un dels patirà més canvis en aquesta zona de la ciutat, ja que canviarà el sentit de la circulació. El tram que va des de la nova rotonda fins a l’inici del parc del Pla de l’Alemany comptarà amb un carril de circulació de 4 metres d’amplada. A més, també disposarà d’un espai de 2 metres d’amplada destinat exclusivament a l’estacionament de vehicles en bateria inclinada, tal com s’ha esmentat anteriorment.

Aquests canvis tenen l’objectiu de limitar l’espai existent de circulació per evita la velocitat excessiva dels vehicles, així com l’estacionament damunt de la vorera. A més, la resta de l’espai existent fins a la tanca que voreja el parc del Pla de l’Alemany es destinarà a l’ús dels vianants.

La cruïlla de la carretera de Solsona amb el carrer Bruc
El canvi de sentit de la circulació del carrer Bruc farà necessària la creació d’una illeta situada a la banda esquerra del final d’aquest carrer amb la confluència amb la carretera de Solsona. La illeta estarà vorejada de fitons al costat que delimita amb la carretera de Solsona per a evitar que els vehicles puguin sortir del carrer Bruc per aquesta zona on la visibilitat era limitada. En aquest sentit, també s’instal•laran fitons en la zona pròxima a la illeta per acabar amb la pràctica habitual d’alguns conductors d’estacionar sobre la vorera aprofitant la seva amplada.

Així doncs, els cotxes que circulin pel carrer Bruc i que vulguin incorporar-se a la carretera de Solsona en direcció al Polígon de La Valldan, hauran de cedir el pas, mentre que els vehicles que pretenguin dirigir-se cap al centre de la ciutat, hauran de realitzar un stop. Totes dues obligacions estaran indicades a través de senyals verticals i marques vials. Per últim, també s’instal•larà un senyal de prohibició efectuar un gir cap a l’esquerra pels vehicles provinents de la Valldan que circulin en direcció al centre de la ciutat. El senyal, juntament amb una marca vial continua al paviment, farà efectiva la prohibició d’accedir al carrer Bruc en aquesta zona.
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga