Inici

L’Ajuntament de Berga obre el termini de presentació d’ofertes pel projecte de millora del pati de l’Escola de Sant Joan

Foto Pati escola Sant Joan
Ampliar en una finestra emergent Pati de l'Escola de Sant Joan
Data de publicació: 01.10.19
L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte referent al projecte de millora del pati de l’Escola de Sant Joan. Es tracta d’una actuació que contempla la reparació i la pavimentació del pati existent, preveu la col·locació de drenatges i l’habilitació de passos per a futures instal·lacions, així com la formació d’un sorral a la zona sud-oest del pati. L’anunci de la licitació del projecte es va publicar el passat divendres, 27 de setembre, al perfil del contractant del web municipal fet que ha obert el termini per a la presentació d’ofertes.

Necessitat i descripció del projecte

L’Escola de Sant Joan va ser construïda l’any 1971 i l’antiguitat de les instal·lacions ha motivat la necessitat de fer efectiva una reestructuració i millora dels patis i de l’entorn de l’equipament educatiu. L’any 2014, el professorat, les famílies i l’alumnat del centre van iniciar un procés de treball conjunt per formular una proposta d’arranjament de l’equipament. A partir d’aquesta proposta, l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la realització d’un projecte executiu que va ser lliurat al consistori l’estiu de l’any passat.

Aquest projecte inclou diverses fases d’intervenció, la primera de les quals, és la que es preveu portar a terme i contempla les actuacions següents: la reparació i pavimentació de la pista polivalent d’una superfície aproximada d’uns 1.600m2 mitjançant l’aplicació d’un tipus d’aglomerat asfàltic que evitarà el sobreescalfament del terra que es produeix actualment en les èpoques de més calor. També s’efectuarà la delimitació perimetral de la superfície de la pista i la instal·lació de sistemes de drenatge per recollir l’aigua de la pluja. Es preveu la creació d’un sorral de 214,75m2 a la part sud-oest del pati i la substitució de la tanca que delimita la zona sud del pati. L’import estimat del contracte del projecte és de 123.828,60€ (IVA inclòs) i el termini d’execució de les obres serà de set setmanes.

Presentació d’ofertes a través del Sobre Digital

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs podran presentar les ofertes fins a les 23:59h del dijous, 17 d’octubre de 2019, a través de l’ús del Sobre Digital. El Sobre Digital és un sistema de licitació electrònica ensobrada que permet la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La Mesa de contractació formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del projecte de millora del pati de l’Escola de Sant Joan a través del perfil del contractant disponible al web de l’Ajuntament de Berga en aquest enllaç.

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga