Inici

Berga obre el termini de presentació d’ofertes per a l’execució del contracte d’obres d’arranjament dels paviments del Polígon de La Valldan

Foto Polígon La Valldan
Ampliar en una finestra emergent Accés al Polígon Industrial de La Valldan
Data de publicació: 12.05.20

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procediment per fer efectiva l’adjudicació del contracte d’obres que té per objecte el reforç del paviment asfàltic de la calçada dels vials principals del Polígon Industrial de La Valldan. L’actuació se centrarà en els trams del polígon que presenten un major desgast i implicarà treballs de reparació del paviment asfàltic viari en una superfície de fins a 5.500m2. També es preveu la formació d’un pas de vianants elevat a la carretera de Solsona, a l’extrem sud-est del polígon, per tal de reduir la velocitat dels vehicles i millorar la comunicació dels vianants entre el polígon i el camí ral de Cardona, ja que es tracta d’un tram molt freqüentat. A banda, aquesta actuació donarà compliment al compromís adquirit durant el plenari municipal ordinari del passat mes d’octubre arran d’una moció presentada pel grup municipal Junts per Berga sobre el manteniment i l’adequació de la carretera de Solsona i el camí ral de Cardona.

Característiques de la licitació

L’import del contracte és de 91.737,12€ (IVA inclòs) i el termini estimat per a d’execució de les obres serà de 2 setmanes. En l’execució d’aquest contracte també s’inclou com a criteri mediambiental promoure el menor número d’emissions de diòxid de carboni possibles en la fase de realització dels treballs. El dilluns, 11 de maig, es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Berga i es va obrir el període per a què les persones naturals i jurídiques interessades puguin presentar les seves ofertes en relació al projecte esmentat.

Presentació d’ofertes a través del Sobre Digital

Les ofertes es podran presentar fins a les 23:59 h del diumenge, 31 de maig de 2020, a través de l’ús del Sobre Digital. El Sobre Digital és un sistema de licitació electrònica ensobrada que permet la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica garantint la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació d’aquestes obres.

La Mesa de contractació formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a avaluarà totes les propostes presentades amb l’objectiu d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a aquesta licitació a través del perfil del contractant disponible al web de l’Ajuntament de Berga o accedint en aquest enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=62196268&lawType=Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga