Inici

L’Ajuntament de Berga obre el termini de presentació d’ofertes pel projecte de modernització del Polígon Industrial de La Valldan

Polígon Industrial La Valldan
Ampliar en una finestra emergent Polígon Industrial La Valldan
Data de publicació: 14.08.20

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte d’obres de modernització del Polígon Industrial de La Valldan, per un import total d’1.029.650,55 € (IVA inclòs). Aquestes obres formen part del projecte que va obtenir una subvenció d’1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona en el Programa complementari de modernització de polígons de la demarcació. La reurbanització del Camí de Can Ballús, completada aquesta primavera, també formava part del projecte.

Nou actuacions de millora al polígon

El projecte que surt a licitació inclou 9 actuacions que impulsaran la millora de les infraestructures i els serveis del polígon, construït els anys 70 del segle passat. Cal destacar especialment la reurbanització completa de dos trams dels carrers Garreta i Germans Farguell, que implica la renovació completa de la calçada, els aparcaments, la vorera i l’enjardinament de les zones verdes. A banda d’aquests dos carrers, el projecte inclou la sectorització de la xarxa d’abastament d’aigua potable, el desplegament de la xarxa d’aigua calenta procedent de la central de biomassa ubicada al mateix polígon, la canalització del tub de la fibra òptica, l’adequació i millora d’un vial per a vianants i bicicletes i la instal·lació d’un nou panell informatiu amb un directori d’empreses i de carrers.

Reurbanització del carrer de Garreta

El conjunt d’actuacions més destacat del projecte és la reurbanització del carrer de Garreta, el vial principal de pujada del polígon, que es preveu renovar completament en un tram d’uns 500 metres, des de l’entrada a la carretera de Solsona fins a l’encreuament amb el camí de Can Ballús, recentment reurbanitzat. Les obres implicaran la completa renovació del paviment, les voreres, l’aparcament (que passarà a ser en línia, a banda i banda), l’enjardinament i l’arbrat. També es farà la canalització del tub de fibra òptica i s’adequarà el vial per a vianants i bicicletes. Tot plegat significarà una millora profunda i molt evident del tram de carrer més utilitzat del polígon i que es pot considerar la seva carta de presentació.

Carrer dels Germans Farguell

La segona gran actuació inclosa en el projecte és la reurbanització del carrer Germans Farguell, situat a la part alta del polígon, en un tram d’uns 250 metres entre el camí de Can Ballús i el camí de Sant Bartomeu. Es preveu una actuació semblant a la del camí de Garreta, que implicarà la modificació total del paviment, les voreres, l’enjardinament i més places d’aparcament.

Tres fases d’execució

L’obra es divideix en tres lots o fases, d’execució simultània. El primer i segon lot es defineixen en relació amb la seva ubicació diferenciada al polígon, mentre que el tercer està vinculat a l’especificitat dels treballs a realitzar.

El primer lot correspon a la reurbanització del carrer dels Germans Farguell, amb un import estimat de 287.299,06 € (IVA inclòs) i un termini d’execució previst de 4 mesos.

El segon lot contempla la reurbanització del carrer camí de Garreta, la canalització del tub de la fibra òptica, l’adequació del vial per a vianants i bicicletes i l’enjardinament de les zones verdes. Té un preu estimat de 529.440,34 € (IVA inclòs) i un termini d’execució previst de 5 mesos.

Finalment, el tercer lot inclou la sectorització de la xarxa d’aigua potable del polígon, el desplegament de la xarxa d’aigua calenta a 80 ºC des de la central de biomassa i la instal·lació d’un nou panell informatiu. Té un import estimat de 212.911,15 € (IVA inclòs) i un termini d’execució previst de 3 mesos.

Contractació pública amb criteris mediambientals

La contractació pública d’aquest projecte també inclou polítiques mediambientals amb l’objectiu de minimitzar les emissions de diòxid de carboni en la fase d’execució de les obres. Per exemple, el projecte fa èmfasi en la reducció de la petjada de carboni. Es tracta d’un criteri que analitza les emissions produïdes pels mitjans de transport de l’aglomerat asfàltic en calent, en el recorregut realitzat des de la planta de fabricació fins a l’accés al polígon berguedà. Un altre criteri seria la reutilització del material procedent de les tasques de fresat del paviment, entre d’altres.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs tenen 20 dies per presentar les ofertes, fins a les 23:59 h del dimecres, 2 de setembre. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació de les obres de modernització del Polígon Industrial de La Valldan a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga en aquest enllaç.Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga