Inici

Berga obre el termini de presentació d’ofertes per licitar les obres d’arranjament de la coberta del Pavelló Nou d’esports

Pavelló Nou d'Esports de Berga
Ampliar en una finestra emergent Pavelló Nou d'Esports de Berga
Data de publicació: 23.06.21

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu d’obres per a la substitució parcial de la coberta del Pavelló Nou d’esports, situat a la zona esportiva municipal Toni Sabata. L’actuació consistirà en canviar parcialment la coberta de xapa actual per una coberta de tipus Deck per millorar l’eficiència energètica i l’estanqueïtat de la coberta de l’equipament. Això permetrà acabar amb les filtracions d’aigua que es produeixen durant els episodis de pluja, una problemàtica que s’arrossega des que es va inaugurar la instal·lació esportiva l’any 1998. L’import total de la licitació és de 197.471,54 € (IVA inclòs) i el període d’execució estimat de les obres serà de 14 setmanes.

Descripció de l’actuació

La solució escollida per posar fi a les goteres de la teulada del Pavelló Nou és la instal·lació d’una coberta tipus Deck. Per fer-ho, caldrà canviar l’orientació de les plaques metàl·liques superiors de la teulada actual tot substituint la llana de roca existent per una de nova. Sobre les plaques recol·lectades s’hi adheriran panells rígids de llana de roca d’alta densitat i sobre aquests panells la làmina impermeable col·locada directament. La instal·lació d’aquest tipus de coberta no suposarà un augment de càrrega en l’estructura de l’equipament i es podrà conservar la volumetria i l’estètica de l’edifici.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del dimarts, 13 de juliol de 2021.

La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte administratiu d’obres per arranjar la coberta del Pavelló Nou d’Esports en aquest enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=84036545&lawType=
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga