Inici

L’Ajuntament de Berga repartirà els salts de Plens entre els membres de la comparsa i un sorteig públic que es farà el 13 de juny

Sorteig Salts de Plens Patum 2017
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 08.06.17
Després que l’Ajuntament de Berga decidís assumir la direcció de la comparsa dels Plens durant la propera Patum, una de les tasques que quedava per resoldre era la gestió del repartiment de salts. Per això, l’alcaldessa de Berga Montse Venturós i la regidora de Patum, Mònica Garcia, han anunciat aquesta tarda el procediment que es portarà a terme a l’hora de distribuir els 400 salts de Plens disponibles per a La Patum de 2017, amb caràcter excepcional. Finalment, el consistori ha optat per un sistema mixt basat en l’autogestió de salts per part dels membres de la comparsa i un sorteig obert que garanteixi una major accessibilitat i una distribució més equitativa.

D’una banda, l’Ajuntament de Berga repartirà 220 salts entre la plantilla de la colla dels Plens, de manera que cadascun dels 22 titulars de la comparsa comptarà amb 10 salts per a repartir. D’aquesta manera, el consistori reconeix la responsabilitat i la implicació dels membres de la comparsa en les tasques tècniques i organitzatives que desenvolupen durant la festa, segons ha comentat l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós.

D’altra banda, el consistori disposarà d’una borsa de 149 salts que els repartirà a través d’un sorteig públic en què hi podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys que acreditin tenir capacitat jurídica a través del carnet d’identitat o del padró municipal. Segons, l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, “s’ha escollit un sistema que pugui garantir l’accés a aquelles persones que vulguin participar a la festa”. Els 28 salts restants, quedaran exclosos del sorteig, ja que corresponen als regidors de l’oposició (8), al personal del consistori (16) i a les parelles d’administradors d’enguany (4).

Procés d’inscripció

Per a participar en el sorteig dels salts de Plens es podrà fer a través de dues vies. D’una banda, les persones interessades podran adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Berga per a formular la seva petició sol·licitant una instància. D’altra banda, també s’oferirà la possibilitat de fer-ho de forma telemàtica, emplenant el formulari d’instància genèrica que trobaran al web oficial del consistori. Aquest document s’haurà d’acompanyar d’una fotocòpia del document d’identitat i en el cas dels menors a partir dels 16 anys, també serà necessari adjuntar l’autorització del tutor o tutora legal.

http://www.ajberga.cat/perfil/berga/recursos/recursos/tr001_1_formulari_solicitud_instancia_generica_2.pdf

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del divendres, 9 de juny a la mitjanit, fins al dimarts, 13 de juny, a les 3 de la tarda. L’horari d’atenció al públic per a les persones que desitgin tramitar la petició de forma presencial serà: divendres, 9 de juny, de 9 del matí a 2 del migdia; dilluns, 12 de juny, de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda i dimarts, 13 de juny, de 9 del matí a 2 del migdia presencialment i fins a les 3 de la tarda, a través d'Internet. Un cop feta la inscripció, els participants rebran una còpia del document de sol·licitud amb un número corresponent al registre d’entrada de la seva petició. Es tracta d’un nombre de quatre xifres que serà el número que s’utilitzarà per assignar els salts mitjançant el sorteig.

Cal destacar, però, que les inscripcions les haurà d’efectuar la persona interessada en obtenir un salt de Plens. Per tant, no es permetrà la inscripció de terceres persones. A més, cada sol·licitant només podrà realitzar una inscripció, de manera que la persona que formuli més d’una instància quedarà exclosa del sorteig a través de l’anul·lació automàtica de totes les peticions que hagi registrat. Tanmateix, després de la celebració del sorteig, es realitzarà el creuament de dades dels guanyadors del sorteig públic i del registre de saltadors de la comparsa dels Plens per tal d’evitar que les persones que hagin obtingut una plaça a través del sorteig, tinguin assignat també un salt per part de la comparsa.

En cas que el nombre de sol·licituds sigui inferior al nombre de salts disponibles, es procedirà a l’assignació directa dels salts entre els sol·licitants. Els salts sobrants, es cediran a la comparsa per a què els puguin autogestionar de forma equitativa. Per últim, els participants, no podran escollir el salt, ja que aquest serà assignat a través del procediment establert en el sorteig.

Descripció del procediment del sorteig

El sorteig es realitzarà el dimarts, 13 de juny, a les 20:30h a la sala de sessions de la casa consistorial. Per a fer-ho, es constituirà una Mesa de Sorteig formada per un representant de cada grup municipal de l’Ajuntament de Berga, un representant del Patronat Municipal de La Patum, la tècnica de Participació Ciutadana i l’alcaldessa de la ciutat. El sistema acordat pel repartiment de salts es dividirà en dues fases. En primer lloc, se sortejaran els dos salts del dijous, 15 de juny, en dues tandes de 37 salts cadascuna. Per a fer-ho, s’utilitzaran 10 boles numerades del 0 al 9. Aquestes boles s’introduiran en una bossa i posteriorment, se’n trauran 4 de forma consecutiva, d’un número corresponent al nombre de registre de la primera sol·licitud a l’últim referent a la petició de salts de Plens. La primera xifra extreta correspondrà a les unitats, la segona a les desenes, la tercera a les centenes i la quarta a les unitats de miler. En cas que el nombre de l’extracció de les boles no coincideixi amb el número de registre d’una instància sol·licitant d’un salt de Plens, es tindrà en compte el següent número registrat amb aquesta motivació. A partir d’aquest número es distribuiran els salts de Plens en ordenació consecutiva i ascendent.

Posteriorment, es repetirà el procés per a repartir els salts corresponents al diumenge, 18 de juny. En aquest cas es faran dues extraccions per a repartir 37 places pel primer salt i 38 més pel segon salt de Plens de la nit. No obstant, a partir del número de registre més alt al qual s’hagi assignat un salt de Plens, s’iniciarà una llista de reposició per a cobrir les places vacants en cas que es produeixi la renuncia d’alguna de les persones que hagi obtingut un salt del sorteig o en cas de no complir algun dels requisits mínims per a efectuar el salt.

El resultat del sorteig es farà públic a través del web de l’Ajuntament de Berga i del tauler d’anuncis el mateix dimarts, 13 de juny. A més, també es publicarà a les xarxes socials del consistori. Les renuncies dels salts podran efectuar-se fins el dimecres, 14 de juny, a les 3 de la tarda.

Recollida del tiquet d’obtenció del salt

Les persones que hagin obtingut un salt de Plens mitjançant el procediment del sorteig, hauran de personar-se juntament amb el seu acompanyant a la zona de vestidors de Plens, situada a la plaça de la Ribera. En funció del salt obtingut, caldrà presentar-s’hi el dijous o el diumenge, de 7 de la tarda a 9 del vespre. Allà, hauran de presentar el DNI per a confirmar les dades de les persones que hagin obtingut el salt. Posteriorment, se’ls hi l’entregarà el tiquet del salt (nominal i intransferible) que hauran de lliurar en el moment de la recollida del material per a fer el salt. Serà imprescindible aportar el DNI per a l’entrega del material, així com per a vestir-se. D’altra banda, no es permetrà l’intercanvi de salts entre les persones que hagin obtingut un salt per sorteig, ni tampoc es podrà cedir a terceres persones que no hagin fet la sol·licitud corresponent.

Per últim, els vestidors de Plens tindran potestat per a retirar el salt a les persones que no estiguin en condicions òptimes d’efectuar el salt, per efecte del consum d’alcohol i d’altres drogues. Així, doncs, els salts que per retirada o per falta d’assistència hagin quedat vacants, podran ser assignats pels membres de la comparsa a les persones que així ho sol·licitin en aquell mateix moment, a la zona de vestidors.

Finalment, qualsevol situació que pugui generar algun dubte serà resolta per la Mesa del Sorteig o per l’Ajuntament de Berga. Cal destacar que la participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases i totes aquelles instàncies que no vagin acompanyades de la documentació requerida quedaran excloses del sorteig.

Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga