Inici

Berga obre una consulta per elaborar el reglament de creació i funcionament del Consell Municipal de Festes de la ciutat

Foto Elois 2019
Ampliar en una finestra emergent Concert jove de la festa d'Els Elois de 2019
Data de publicació: 01.06.20

L’Ajuntament de Berga promou una consulta oberta als veïns i veïnes per elaborar el Reglament de creació i funcionament del Consell Municipal de Festes de Berga. Actualment, el consistori compta amb una sèrie de comissions de treball integrades per diferents regidories, personal tècnic municipal, representants del teixit associatiu i persones a títol individual per organitzar les festes principals que se celebren anualment al municipi. Aquestes comissions, però, no disposen d’una normativa específica per regular-ne la composició i el funcionament. En aquest sentit, el Consell Municipal de Festes ha estat plantejat com a òrgan consultiu d’assessorament, participació i debat, sense personalitat jurídica pròpia, per tractar els temes relacionats amb les festes locals entre les que s’inclouen la cavalcada de Reis, el Carnaval, la Carlinda, la festes de Sant Jordi, Sant Marc, Sant Pere de Madrona i Sant Quirze de Pedret, els Cristòfols, Els Elois, la Gala de Queralt, la Diada de l’Onze de Setembre, la Festa dels Bolets o la Festa Major d’Hivern, entre d’altres. La Patum quedaria exclosa d’aquest reglament perquè ja compta amb un òrgan consultiu propi que és el Patronat Municipal de La Patum. La creació del Consell Municipal de Festes donarà compliment a la moció aprovada durant la sessió plenària del passat mes de març impulsada pel grup municipal Junts per Berga.

Funcions del Consell Municipal de Festes

El Consell Municipal de Festes té l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana en l’organització dels esdeveniment festius de la ciutat. Les seves funcions consistiran en formular propostes artístiques i organitzatives a la regidoria que tingui les competències en matèria de festes, potenciar la participació de la ciutadania, les entitats i les associacions berguedanes i proporcionar suport logístic durant el desenvolupament de les activitats que es portin a terme, de forma voluntària.

Òrgans i composició de l’organisme

El Consell Municipal de Festes comptarà amb dos òrgans: el plenari i les comissions de treball. D’una banda, el plenari estarà format per representants polítics, personal tècnic i representants d’organitzacions, entitats i associacions econòmiques, socials, professionals, veïnals i altres col·lectius o agents implicats en l’àmbit de festes. El plenari es reunirà trimestralment en sessió ordinària per debatre sobre l’estat del municipi en matèria de festes, així com per definir el pla de treball. D’altra banda, es crearan comissions de treball per a cadascuna de les festes municipals. Aquestes comissions s’hauran de reunir per programar, organitzar, coordinar i avaluar tots els elements que formen part dels esdeveniments festius de la ciutat. Les comissions podran prendre decisions de forma autònoma, seguint les directrius del plenari, i també reportaran els temes tractats i les activitats realitzades en les trobades periòdiques que celebri el plenari.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública per a què els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar les seves aportacions sobre aquest projecte normatiu. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga podran fer aportacions i suggeriments a la proposta d’elaboració del reglament presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es poden consultar els documents de síntesi del reglament, informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar, la proposta del text i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions i propostes que es considerin oportunes. El termini per a la presentació de les instàncies estarà obert de l’1 al 15 de juny de 2020, ambdues dates incloses.

Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d’estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal. Aquest document es publicarà en l’apartat ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ per posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria tractada.Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga