Inici

Resum Ple de la corporació 2016/17

Data de publicació: 02.12.16
Durant el Ple ordinari fet aquest vespre a l’Ajuntament de Berga s’ha aprovat per unanimitat la modificació de la disposició general de la creació del fitxer de dades de caràcter personal de servei dels ‘Tallers artístics’.

També s’ha donat compte del contingut del Decret d’Alcaldia 2016/807 relatiu al nomenament del representant als Consells Escolars de Centre.

Per unanimitat s’ha aprovat la revisió de l’inventari municipal de béns de 2016 a data de 2 de novembre ja que el darrer del qual es disposava datava de 2013. En aquest sentit, cal destacar que el Casal de Gent Gran i l’Escola Municipal de Música de Berga passen de ser bé de domini públic a bé patrimonial.

També per unanimitat s’ha aprovat el requeriment a la Federació Catalana de Natació de les obligacions establertes en el contracte de concessió de les instal•lacions de la piscina coberta.

Per unanimitat s’ha aprovat la ratificació del decret de pròrroga de la subvenció IDAE de millora de l’enllumenat, segons el qual s’acorda sol•licitar al Instituto Nacional para la Diversificación y Ahorro de la Energía, la pròrroga de l’ajut del préstec concedit per Resolució de 25 de novembre de 2015; conforme el que es preveu en la clàusula 12.3 de la Resolució de 28 d’abril de 2015 de l’IDAE, en la que es disposa la possibilitat de pròrroga dels terminis màxims per a l’execució de les actuacions o per presentació de la justificació de les actuacions, quan obeeixin a circumstàncies imprevisibles, degudament justificades, que facin impossible el compliment, i atès el que es disposa en la part expositiva d’aquest acord.

Durant el Ple s’ha donat compte del contingut del decret 2016/650, relatiu a la compatibilitat de l’activitat de l’activitat professional de la regidora Anna Alsina.

Amb els vots a favor de la CUP, ERC i ICV i l’abstenció de CiU i PSC s’ha aprovat inicialment la modificació del Pla director del servei de subministrament d’aigua potable del terme municipal de Berga, en el sentit d’excloure’n provisionalment la captació de la Font de l’Alou de Berga (una captació que a hores d’ara no s’utilitza) fins que no se’n faci l’adequació per complir els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà establerts normativament.

Per unanimitat s’ha aprovat la denegació de l’aprovació definitiva del projecte d’obra municipal de millora de la xarxa de sanejament a la part central i sud de la Rasa dels Molins.

Per unanimitat s’ha aprovat també l’expedient de modificació de crèdits 8/2016.

També per unanimitat s’ha aprovat la moció elevada al Ple de manera conjunta per tots els grups municipals d’adhesió a la campanya ‘Casa nostra, casa vostra’.

Per unanimitat s’ha aprovat també la moció elevada al Ple pel grup PSC sobre l’arranjament del camí que condueix a la Residència de les Germanetes de Berga.

L’Alcaldessa de Berga Montse Venturós i la regidora d’Esports, Mònica Garcia, han volgut aclarir alguns assumptes referents a la Sailfish Berga. En aquest sentit, han detallat que van tenir coneixement que la cursa es deixaria de fer a la ciutat el passat dilluns 21 de novembre a través d’un correu electrònic posterior a una trucada que no s’havia pogut atendre des d’Alcaldia. “Des de la mateixa àrea es va fer una trucada als organitzadors de la cursa, que van argumentar un augment del cost d’aquesta i qüestions tècniques”, ha explicat Venturós. En aquesta línea, per part de l’equip de govern també s’han valorat dues qüestions prèvies d’acord amb allò que es va argumentar com a motius per a deixar de fer aquesta cursa a Berga: les bases d’execució del pressupost de 2015 i la possibilitat de no poder tornar a tallar la C-16 per part del Servei Català de Trànist i del departament d’Interior”, ha detallat l’Alcaldessa, que també ha destacat el fet que “per part del consistori s’han seguit assumint els costos tal com s’havia acordat en anteriors edicions”, ha dit. Per la seva banda, la regidora d’Esports ha destacat el “bon tracte que s’ha donat sempre a l’esdeveniment esportiu” i en aquest sentit ha ressaltat el fet que “en tot moment s’ha apostat per la cursa, posant esforços des de l’Ajuntament de Berga i demanant recursos a la Diputació de Barcelona per tal de donar suport en l’organització. Tot plegat, acompanyat sempre de l’assistència per part de l’equip de govern a les activitats relacionades amb la cursa”. Igualment, Garcia també ha volgut reivindicar la tasca de les gairebé trenta activitats esportives que duen a terme a la ciutat diferents clubs i entitats que reben ajudes menors.

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga