Inici

Resum del Ple de la Corporació 2017/1

Data de publicació: 12.01.17
Durant el Ple ordinari fet aquest vespre a l’Ajuntament de Berga s’han aprovat per unanimitat la ratificació de resolució de Decret d’Alcaldia 21/2016. Per altra banda s’ha aprovat la incoació dels expedients sancionadors referents als Decrets d’Alcadia números 806/2016, 898/2016, 900/2016, 901/2016 i 917/2016 corresponents a l’incoació d’expedients sancionadors per infraccions a l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.

També per unanimitat s’ha aprovat la moció elevada al Ple per part del grup municipal de CiU per l’elaboració d’un cens d'edificis i instal•lacions municipals amb risc d'amiant.

Per unanimitat s’ha aprovat també la ratificació del Decret 2016/932 referent a la modificació dels membres de la mesa del contracte de subministrament i instal•lació de l'enllumenat públic.

Durant el Ple també s’ha donat compte del contingut del Decret d'Alcaldia 2016/883 relatiu al nomenament del representant de l'Ajuntament de Berga al Consell de Centre del Consorci per la Normalització Lingüística. L’Ajuntament de Berga forma part d’aquest Consorci i la persona designada fins a dia d’avui era la regidora d’Educació Mònica Garcia, de manera que ara, d’acord amb el nou cartipàs, es nomena el nou regidor d’Educació Eloi Escútia.

Per unanimitat s’ha aprovat l’expedient de baixes de drets i obligacions reconegudes en exercicis anteriors 2016/01.

També per unanimitat s’ha aprovat la sol•licitud de modificació de tarifes del servei de la piscina coberta municipal.

Per unanimitat també s’ha aprovat la proposta d'adjudicació del contracte de subministrament i instal•lació de l'enllumenat públic.

Durant el Ple s’ha donat compte de les disposicions de l’alcaldessa i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga