Inici

Resum del Ple de la Corporació 2017/9

Data de publicació: 08.06.17
El plenari municipal de l’Ajuntament de Berga s’ha reunit aquest vespre en sessió extraordinària al saló de Plens de la casa consistorial.

El primer punt de l’ordre del dia ha estat la proposta de resolució d’extinció i liquidació del contracte administratiu d’obres d’urbanització del Pla Parcial dels Pedregals. El regidor d’Urbanisme, Serveis Municipals i Via Pública, Oriol Camps, ha exposat la proposta que consisteix en l’aprovació d’un conveni de resolució de mutu acord entre el consistori i l’empresa adjudicatària de l’obra, Romà Infraestructures i Serveis, S.A. La primera part dels treballs va ser executada per l’empresa EMCOFA, la qual, va cedir el contracte a l’actual adjudicatari a causa de problemes econòmics i de d’impagament per part de l’Ajuntament, que al seu torn no havia pogut cobrar una part important de les quotes urbanístiques dels propietaris. D’aquesta forma, la demora en la recaptació d’aquestes quotes va retardar l’inici de la següent fase dels treballs i això va provocar finalment la paralització de les obres. Ara, ambdues parts han acordat l’extinció i liquidació del contracte, fet que permetrà iniciar el procés d’actualització del projecte i licitació de l’obra pendent per a finalitzar la urbanització. Uns treballs pendents que segons les dades actuals estan quantificats per un valor de 539.825,76 €. La proposta de resolució ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals del plenari.

A continuació, s’ha procedit a la resolució de les reclamacions presentades en contra de l’acord d’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys públics amb parades, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries al carrer i ambulants. Aquesta modificació afecta als paradistes que s’instal·len al passeig de la Indústria de Berga durant la festa de La Patum, tal com ha exposat el regidor d'Hisenda, Francesc Ribera. En la sessió ordinària del passat 6 d’abril, es va aprovar de forma provisional la modificació de l’Ordenança Fiscal número 16 esmentada anteriorment. Durant el període d’exposició pública es van presentar una sèrie de reclamacions per part dels firaires per a mostrar el seu desacord amb la mesura adoptada, ja que consideren que l’increment proposat pel consistori els resulta inassolible. Per altra banda, les reclamacions efectuades també feien referència al sistema de sorteig a l’hora d’escollir les atraccions i les parades que es poden instal·lar en el recinte firal. Finalment, el Ple ha acordat aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal per a l’exercici de 2017, per acceptar parcialment les reclamacions presentades i modificar l’article 6è de la quota tributària referit a les festes del Corpus, és a dir, aquelles que fan referència a la tarifa i que suposen un increment del 15% lineal per a totes les parades. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de la CUP, ERC i ICV i les abstencions de CiU i el PSC.

El Ple ha finalitzat i la propera sessió ordinària es portarà a terme el 6 de juliol.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga