Inici

Berga destina 40.000€ a subvencionar projectes d’entitats socials per minimitzar l’impacte de la Covid-19

Subvencions entitats socials 2020
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 12.11.20

L’Ajuntament de Berga destinarà 40.000€ a la subvenció de projectes socials impulsats per entitats i associacions sense ànim de lucre d’àmbit local per minimitzar l’impacte de la Covid-19. Es tracta d’una convocatòria extraordinària per a l’exercici de 2020 arran de la situació econòmica i social derivada de la pandèmia. El consistori obrirà la convocatòria aquest divendres, 13 de novembre, mitjançant el procediment de concurrència competitiva en què podran presentar-s’hi les associacions i entitats de caràcter social inscrites al Registre Municipal. El termini per formalitzar les sol·licituds finalitzarà el 3 de desembre i la tramitació caldrà realitzar-la de forma telemàtica.

Pla de Xoc per reduir l’impacte de la pandèmia

La convocatòria extraordinària de subvencions per a projectes socials forma part del Pla de Xoc que contempla l’aplicació de mesures econòmiques en diversos àmbits per apaivagar les conseqüències de la pandèmia a la ciutat. En la sessió ordinària del plenari de maig es va aprovar una moció promoguda pel grup municipal Junts per Berga per modificar el Pla estratègic de subvencions amb l’objectiu d’incloure ajudes específiques per a les associacions que formen part del teixit comercial i les entitats del tercer sector, a través de concurrència competitiva i/o convenis.

El Pla de Xoc i la modificació de crèdit per poder disposar de la partida econòmica corresponent es va aprovar en sessió extraordinària del Ple de la corporació el passat mes de juny. En l’àmbit comercial, l’Ajuntament de Berga i Bergacomercial van signar un conveni el 9 d’octubre per invertir 20.000 € en accions de dinamització del teixit comercial local. A aquest conveni cal sumar-hi 20.000 € addicionals que el consistori ha invertit en altres accions per posar en valor el comerç de proximitat.

Característiques de la convocatòria

Les activitats subvencionables s’hauran de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020 al municipi de Berga. L’import concedit per activitat es concretarà en funció de l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores de la convocatòria, i que en cap cas podrà excedir el 50% del seu cost total. Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció que hagi estat concedida per altres entitats de caràcter públic o privat.

Cada entitat o associació podrà presentar un màxim de dues sol·licituds en la present convocatòria. El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert durant un període de quinze dies hàbils (del 13 de novembre al 3 de desembre de 2020). La tramitació es realitzarà de forma telemàtica a través del Registre Municipal i caldrà completar el formulari disponible al web i en aquest enllaç:

http://www.ajberga.cat/ajberga/tramits/detall.php?tramit=251&apartat=63

Les sol·licituds que rebin una puntuació inferior a 5 punts quedaran excloses. Es tracta d’un criteri per fer que les sol·licituds més ben puntuades puguin obtenir més finançament. Un cop s’hagi efectuat i notificat la resolució de la convocatòria, les entitats i associacions que hagin aconseguit finançament per a les activitats sol·licitades, hauran d’aportar la documentació justificativa corresponent.

Per a més informació sobre la convocatòria extraordinària de subvencions a entitats del tercer sector sense ànim de lucre de 2020, podeu contactar amb l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Berga, a través de l’adreça electrònica aj022.ssocials@ajberga.cat o al telèfon 93 821 53 31.




Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga