Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de gener de 2021

Foto - Ple ordinari gener de 2021
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de gener de 2021
Data de publicació: 14.01.21

Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga s’han reunit aquest dijous, 14 de gener, de forma virtual per celebrar una nova sessió ordinària del plenari municipal. L’alcaldessa, Montse Venturós, ha excusat l’absència del regidor de l’equip de govern, Aleix Serra, per la seva recent paternitat, i l’absència del regidor, Cesc Torrents, per una causa mèdica menor. La sessió ha començat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior corresponent al mes de desembre.

A continuació, l’àrea de Serveis Econòmics ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació cultural que acollirà el Teatre Municipal de Berga durant la temporada d’hivern i primavera. L’equipament teatral comptarà amb una programació formada per diferents propostes que es realitzaran entre els mesos de gener i juny de 2021. El preu fixat per a les entrades dels diferents espectacles han estat els següents:

- Els fusells de la senyora Carrar: 12 € (Preu general).
- Akelarre: 10 € (Preu general).
- (*) Calma!: 12 € (Preu general) i 8 € (menors fins a 18 anys)
- (*) Llum trencada: 12 € (Preu general).
- (*) La nena dels pardals: 10 € (Preu general) i 5 € (menors fins a 16 anys)
- (*) Els Brugarol: 12 € (Preu general).

(*) El preu públic d’aquests espectacles va ser aprovat en la sessions ordinàries dels mesos de març (05/03/20) i octubre (22/10/20). Es tracta de propostes incloses en la programació cultual de primavera i tardor, respectivament, que van ser suspeses a causa de la pandèmia de la Covid-19. Aquests quatre espectacles s’han pogut reprogramar i formaran part de la programació d’hivern i primavera de 2021 del Teatre Municipal de Berga. La proposta d’aprovació de preus públics ha estat aprovada per unanimitat.

Tot seguit, l’àrea d’Intervenció ha presentat una proposta per a l’aprovació del Compte General de 2019. Es tracta d’un conjunt de documents que l’entitat local ha d’elaborar anualment per informar sobre el resultat econòmic patrimonial, és a dir, la situació dels béns i drets del consistori, el seu finançament, els préstecs i deutes, les despeses, els ingressos i l’execució del pressupost de l’any a què es refereix el Compte General. El Compte General està integrat pels comptes anuals de l’entitat municipal i de les seves entitats dependents i, un cop aprovat, s’envia a la Sindicatura de Comptes i al Ministeri d’Hisenda. La proposta d’aprovació del Compte General de 2019 ha estat provada amb els vots favorables de la CUP i ERC i les abstencions de JxB i el PSC.

La part de control s’ha iniciat amb la represa de la presentació d’una moció de Comissions Obreres (CCOO). El tractament d’aquesta moció es va iniciar en el plenari ordinari de desembre, però es van produir dificultats en la connexió durant la intervenció de la persona representant del sindicat obrer i això va impedir l’exposició i el debat del text de la moció. Per aquest motiu, el tractament de la moció s’ha reprès en la sessió d’aquest vespre. Es tracta d’una moció per promoure la implementació de la ventilació mecànica als centres educatius de titularitat pública per garantir la seguretat de l’alumnat, els equips docents i el personal que hi treballa amb l’objectiu d’evitar la transmissió de la Covid-19. La consideració dels aerosols com a mode de contagi obliga a adoptar mesures concretes en relació a la ventilació dels espais tancats per evitar l’alta concentració de virus en suspensió i el contagi, mesures que han d’anar més enllà de l’obertura de finestres, tenint en compte que per al confort tèrmic. La moció insta l’Ajuntament de Berga a exigir al Servei Territorial d’Educació de la Catalunya Central i a la Conselleria d’Educació de la Generalitat a implementar la ventilació mecànica a les escoles públiques. També es demana al consistori que faciliti l’ocupació d’espais alternatius quan sigui necessari per promoure activitats a l’exterior, reclamar la dotació d’EPIs respiratoris suficients pel conjunt de treballadors i treballadores dels centres educatius públics i augmentar el pressupost per a la neteja i desinfecció. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Posteriorment, s’ha realitzat la votació per incorporar en l’ordre del dia una moció presentada per Junts per Berga. Es tracta d’una moció per instar l’equip de govern a prendre mesures per afrontar els efectes derivats de la crisi sanitària de la Covid-19. El text esmenta la necessitat d’implementar mesures en diversos àmbits. Per exemple, es demana liquidar el deute amb les entitats del tercer sector, garantir els drets digitals per afavorir l’accés a Internet de les persones amb menys recursos, fomentar accions per a la promoció econòmica, la concessió d’ajudes directes als autònoms i l’ajornament del pagament d’impostos a les empreses que han patit un tancament forçós. En l’àmbit cultural, es proposa la reprogramació d’espectacles cancel·lats i potenciar l’ús de les noves tecnologies per a la realització de classes virtuals entre l’alumnat de l’EMMBerga i el CMP, entre d’altres. La moció proposa efectuar una modificació pressupostària per reeditar el Pla de Xoc de 2020 amb l’objectiu de destinar 40.000 € a les entitats del tercer sector, 40.000 € a accions de dinamització comercial i 50.000 € a actuacions de promoció econòmica. La moció ha comptat amb els vots favorables de JxB i el PSC i els vots negatius de la CUP i ERC. Per tant, la moció ha estat rebutjada.

En la part de control s’ha donat compte de l’adscripció del regidor, Cesc Torrents, al grup municipal de Junts per Berga. Torrents va prendre possessió del càrrec de regidor en el plenari de desembre, en substitució del regidor Jordi Sabata que va renunciar a l’acta de regidor en la sessió ordinària de novembre de 2020. A continuació, s’ha donat compte d’una sentència sobre el litigi judicial vinculat al berenador de la Font Negra. També s’ha donat compte de la contractació d’una persona en règim laboral temporal per cobrir el lloc de treball d’Ofical 2a a les instal·lacions de la zona esportiva per evitar deixar desateses les tasques de manteniment durant el període vocacional de les persones titulars. A més, s’ha donat compte de la contractació de 3 persones durant un període de 9 mesos mitjançant el Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a persones amb dificultats per a la inserció laboral durant la pandèmia de la Covid-19.

També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre expedients d’omissió de fiscalització emesos per diferents àrees durant els mesos de novembre i desembre. Així mateix, s’ha presentat l’informe trimestral sobre el personal eventual.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat una pregunta sobre la compensació de l’import de la zona blava durant el període en què les places d’aparcament van estar en desús per les obres de manteniment de la xarxa d’enllumenat que va portar a terme Endesa a la zona de la Gran Via i el passeig de la Pau. El grup també ha demanat si es preveu incrementar l’import de la taxa de zona blava durant el 2021. JxB ha preguntat sobre la posada a disposició del “Tiquet guarderia” a les famílies usuàries de l’Escola Bressol Flor de Neu i ha fet un prec per demanar a l’equip de govern que s’aculli a les convocatòries de subvencions per retirar el fibrociment de la coberta del edificis de les escoles de la ciutat. El grup JxB també ha preguntat sobre la previsió d’enllestir el primer informe anual sobre el Pla de Joventut, ha traslladat la seva felicitació per l’acte d’arribada dels Reis d’Orient al Convent de Sant Francesc i ha demanat que es mantingui la celebració dels actes culturals i les festes que siguin possibles.

El grup municipal del PSC ha exposat la situació sobre el traspàs de la gestió del servei de la residència Sant Bernabé. El grup també ha demanat la xifra de permisos i inspeccions d’obres realitzats, així com la informació sobre les liquidacions efectuades. El PSC ha formulat preguntes sobre l’aturada de l’atorgament de llicències urbanístiques als terrenys entre el cementiri i la residència de les Germanetes que es va efectuar el març de 2020. El grup socialista també ha preguntat si s’han requerit penalitats a l’empresa encarregada de les obres de rehabilitació de la Torre de la Petita per l’incompliment temporal d’execució dels treballs. Per últim, el PSC ha preguntat si es preveu realitzar alguna campanya d’informació sobre la nova normativa de circulació dels patinets elèctrics.

En aquesta sessió, no s’han rebut preguntes per part de la ciutadania adreçades als regidors i regidores del consistori.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 4 de febrer de 2021.
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga