Inici

Berga realitza una consulta sobre la taxa d’utilització de les instal·lacions esportives municipals

Instal·lacions esportives municipals
Ampliar en una finestra emergent Instal·lacions esportives municipals
Data de publicació: 02.02.21

L’Ajuntament de Berga promourà una consulta oberta a la ciutadania per a la revisió d’una ordenança vinculada a l’àrea d’Esports. La proposta contempla la modificació del text de l’Ordenança Fiscal número 20 per reordenar la informació diferenciant la taxa per a la utilització d’instal·lacions esportives i els preus públics vinculats a la prestació dels serveis de la piscina municipal i altres instal·lacions complementàries amb l’objectiu d’ajustar el text a la normativa vigent. La revisió de l’ordenança també inclou la introducció de noves categories per millorar l’oferta dels serveis prestats i l’actualització dels preus públics per equiparar-los als costos reals dels serveis. El consistori obrirà un període de consulta pública prèvia per a què els veïns i veïnes i les entitats puguin fer les seves aportacions sobre la normativa que es preveu modificar.

Taxa per a la utilització d’instal·lacions esportives

L’ordenança regularà la taxa per poder fer ús de les instal·lacions esportives municipals, com per exemple: les pistes de frontó i vòlei platja, els pavellons d’esports i el camp de futbol. La revisió de l’ordenança inclourà la possibilitat de poder fer ús de les instal·lacions senceres o d’una part de les mateixes. Per tant, s’inclouran noves categories en la taxa en funció de l’ocupació de l’espai i del tipus d’usuaris i usuàries. El text de l’ordenança també inclou l’actualització de les taxes d’utilització dels pavellons i el camp de futbol, mentre que les pistes de frontó i vòlei platja mantindran les tarifes actuals.

Actualització de preus pels serveis de la piscina municipal

El text de l’ordenança inclourà un annex referent a la revisió dels preus públics per a la prestació dels serveis de la piscina municipal i altres instal·lacions esportives complementàries com les pistes de tennis i pàdel. D’una banda, es preveu la implementació de noves categories del tipus d’entrada i d’abonaments. Per exemple, es crearà una tarifa reduïda d’1,5 € per accedir a la piscina durant l’última hora d’obertura de les instal·lacions (de 19 a 20 h) i també es crearà un abonament familiar mensual per a unitat familiars de diversos membres. D’altra banda, es contempla l’increment de 0,50 € del preu de l’entrada diària a la piscina municipal i l’augment d’entre 2 i 5 € dels diferents abonaments de bany. No es farà distinció entre la tarifa diària i la tarifa de cap de setmana.

Pel que fa a les tarifes per poder utilitzar de les pistes de tennis i pàdel per a la pràctica esportiva d’aquestes dues modalitats, es mantindran els preus actuals de 10 i 20 €, respectivament, per cada hora de joc.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga obrirà un període de consulta pública per a què els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar les seves aportacions sobre la revisió de la taxa per a la utilització d’instal·lacions esportives municipals. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga podran fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es poden consultar els documents de síntesi de les propostes, la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació de les instàncies estarà obert del 2 al 16 de febrer de 2021, ambdues dates incloses.

Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d’estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal. Aquest document es publicarà en l’apartat ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ per posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria tractada.

Enllaç a l’apartat sobre la taxa per a la utilització d’instal·lacions esportives municipals:

http://ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=263


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga