Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de febrer de 2021

Sessió ordinària del Ple de febrer de 2021
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de febrer de 2021
Data de publicació: 04.02.21

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 4 de febrer, una nova sessió ordinària del plenari municipal de forma virtual, en què s’han tractat qüestions relacionades amb el funcionament de la ciutat. El primer tinent d’alcaldia, Ivan Sànchez, ha presidit el ple i ha excusat l’absència de l’alcaldessa, Montse Venturós, en la sessió d’avui per motius de salut. La sessió ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de la sessió ordinària de desembre i les sessions extraordinàries corresponents a l’aprovació del pressupost de 2021 i la realització del sorteig de les meses per a les eleccions del Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021, respectivament.

Ordenança de Preus Públics

L’àrea de Serveis Econòmics ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació cultural que acollirà el Teatre Municipal de Berga durant la temporada d’hivern i primavera. L’equipament teatral comptarà amb una programació formada per diferents propostes que es realitzaran entre els mesos de gener i juny de 2021. El preu fixat per a les entrades dels diferents espectacles han estat els següents:

- Concert del grup Roba Estesa: 15 € (Preu general) i 10 € (Preu per a persones fins a 18 anys).
- Píndoles de microteatre: 10 € (Preu general).
- Concert de Xuel Díaz & Banda: 5 € (Preu general)

La proposta d’aprovació de preus públics ha estat aprovada per unanimitat.

Modificacions en el cartipàs municipal

Posteriorment, s’han tractat diversos punts referents a la modificació del cartipàs municipal relacionats amb la composició dels òrgans col·legiats i de les comissions informatives. L’equip de govern ha retirat de l’ordre del dia el punt sobre les indemnitzacions percebudes pels membres de la corporació per l’assistència als òrgans col·legiats.

Òrgans col·legiats

S’ha presentat una proposta per a la modificació dels representants de la corporació a diferents òrgans col·legiats. La modificació ha estat motivada per les renúncies de Marc Marginet i Núria Arnau al càrrec de patrons de la Junta del Patronat de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé. Marginet era patró i vocal representant del grup municipal Junts per Berga, mentre que Núria Arnau era patrona i vocal representant de la ciutadana.

L’òrgan del Patronat de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé estarà format pels membres següents:

Presidenta: Montse Venturós (alcaldessa).
Vocals:
CUP-AM: Ivan Sànchez (*)
Junts per Berga: Dolors Rial (*)
ERC-AM: Dolors Tous
PSC- CP: Abel Garcia
Vocals en representació del Consell Comarcal del Berguedà: Anna Maria Serra i Josep Lara
Vocal en representació de la ciutadania: Concepció Medina
Vocal en representació del Bisbat: Marc Majà

(*) Ivan Sànchez substitueix en el càrrec a Eloi Escútia i Dolors Rial substitueix a Marc Marginet.

També s’ha proposat la modificació del representant de l’Ajuntament de Berga a la Mancomunitat de municipis berguedans per a la Biomassa. S’ha designat a Ramon Camps, en substitució d’Eloi Escútia.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Comissions informatives permanents

Durant la sessió també s’ha presentat una proposta per modificar la composició dels membres de les comissions informatives de caràcter permanent (comissió de l’àrea econòmica i una comissió de l’àrea de serveis generals i finalistes) arran de la incorporació de Cesc Torrents com a regidor de Junts per Berga, en substitució de Jordi Sabata (JxB) que va renunciar al càrrec de regidor.

Cada comissió està formada per un president o presidenta (l’alcalde/essa o el regidor/a en qui es delegui), els vocals (un representant de cada grup municipal, titular o suplent) i el secretari/a de l’Ajuntament de Berga o el funcionari/a en qui es delegui.

- La Comissió Informativa de l’àrea econòmica inclou totes les matèries relacionades amb l’àmbit econòmic i estarà formada pels membres següents:

Presidenta: Montse Venturós (alcaldessa).
Vocals:
CUP-AM: Marià Miró (titular) i Roser Rifà (suplent)
Junts per Berga: Cesc Torrents (titular) i Ferran Aymerich (suplent)
ERC-AM: Ramon Camps (titular) i Dolors Tous (suplent)
PSC- CP: Abel Garcia (titular)

- La Comissió Informativa de l’àrea de serveis generals i finalistes inclou les matèries relacionades amb aquesta àrea, així com qualsevol altra matèria no designada a la comissió informativa de l’àrea econòmica. Aquesta comissió estarà formada pels membres següents:

Presidenta: Montse Venturós (alcaldessa).
Vocals:
CUP-AM: Eloi Escútia (titular) i Aleix Serra (suplent)
Junts per Berga: Marc Marginet (titular) i Ferran Aymerich (suplent)
ERC-AM: Ramon Camps (titular) i Dolors Tous (suplent)
PSC- CP: Abel Garcia (titular)

La proposta de modificació de la composició dels membres de les comissions informatives ha estat aprovada per unanimitat.

Mocions

La part de control s’ha iniciat amb la votació per a incorporar una moció en l’ordre del dia del ple. Es tracta d’una moció de compromís amb la via unilateral per assolir la independència de Catalunya que ha estat presentada per l’ANC Berga, el Consell Local per la República de Berga, Debat Constituent (Entesa del Berguedà), Òmnium Berguedà i Via Unilateral. El text de la moció reivindica la legitimitat i la vigència del mandat popular sorgit del resultat del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 amb la voluntat que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. La moció contempla demanar al Govern, al Parlament i als grups parlamentaris que sorgiran de les eleccions del 14F que adoptin les iniciatives polítiques necessàries per portar a terme la declaració unilateral d’independència. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot contrari del PSC.

Nova estructuració de les àrees del consistori

A continuació, s’ha fet la donació de compte del decret de distribució de les regidories. Aquesta modificació és fruit del pacte realitzat entre la CUP i ERC per a què els republicans (2) s’incorporin a l’equip de govern (8), i així poder disposar d’una majoria estable amb 10 regidors i regidores. Les atribucions dels regidors i regidores de l’equip de govern CUP-ERC són les següents:

- Montse Venturós (alcaldessa): encapçala les àrees de Serveis Centrals, Governació i Residència Municipal.

- Ivan Sànchez (1r tinent d’alcaldia) i regidor delegat de Comunicació; Dret a l’habitatge; Drets socials bàsics i Patrimoni Cultural i Museus.

- Roser Valverde (2a tinenta d’alcaldia) i regidora delegada de Cultura; Festes; Patum; Participació Popular; Feminisme i LGTBI i Recursos Humans.

- Eloi Escútia (3r tinent d’alcaldia) i regidor delegat d’Educació; Medi Ambient i Mobilitat.

- Isaac Santiago (4t tinent d’alcaldia) i regidor delegat d’Esports i Joventut.

- Aleix Serra (5è tinent d’alcaldia) i el regidor delegat d’Habitatge; Obres i Serveis; Urbanisme i Via Pública.

- Marià Miró és el regidor delegat d’Hisenda.

- Roser Rifà és la regidora delegada de TIC; Comerç; Consum; Fires; Ocupació; Polígon Industrial; Promoció Econòmica; Subvencions i Turisme.

- Ramon Camps és regidor delegat de l’àrea de Municipalitzacions. (*)

- Dolors Tous és regidora delegada de l’àrea de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa. (*)

(*) Àrea de Municipalitzacions: estudi i coordinació de les polítiques encaminades a la millora i gestió municipal de serveis bàsics com l’aigua.

(*) Àrea de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa: gestió de la política municipal en matèria de gent gran, foment d’activitats, elaboració de polítiques i propostes per a la inclusió de la gent gran en el dia a dia de la ciutat i suport a les associacions de la tercera edat i el contacte amb el Casal Cívic de Berga.

Donacions de compte

En la part de control s’ha donat compte de la contractació d’una persona durant un període de 6 mesos mitjançant el pla de promoció per a l’ocupació del Servei Català d’Ocupació – Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2020 adreçat a joves en risc d’atur i precarietat laboral durant la pandèmia de la Covid-19.

També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre expedients d’omissió de fiscalització emesos per diferents àrees durant el mes de gener. També s’han presentat els informes trimestrals corresponents al quart trimestre de 2020 sobre l’estat d’execució del pressupost, el període mitjà de pagament a proveïdors i l’informe sobre morositat.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha posat de manifest la manca d’informació i documentació sobre la gestió de la residència Sant Bernabé durant els darrers mesos a l’hora de poder decidir el model de gestió de l’equipament residencial. El regidor, Ivan Sànchez, ha demanat disculpes pels greuges en la tramesa d’informació. El grup JxB també ha volgut deixar palesa la seva percepció sobre la poca feina realitzada per l’equip de govern en la present legislatura.

El grup municipal del PSC ha repetit una de les preguntes formulades en l’anterior ple sobre la xifra de permisos i inspeccions d’obres realitzats, així com la informació sobre les liquidacions efectuades. El portaveu del grup també ha fet esment a les obres del Polígon Industrial de La Valldan i ha instat a l’equip de govern a sol·licitar els recursos del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona en relació al polígon. El grup ha formulat novament una pregunta sobre el requeriment de penalitats a l’empresa encarregada de les obres de rehabilitació de la Torre de la Petita per l’incompliment temporal d’execució dels treballs. El PSC també ha preguntat sobre l’estat d’una expropiació. D’altra banda, el grup ha instat a l’equip de govern a seguir fent aflorir els dos centenars de factures impagades per part de la ciutadanaia en relació al servei de residus. Per últim, el PSC s’ha referit a la situació sobre la gestió de la residència Sant Bernabé.

La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació. En aquesta ocasió, s’han rebut dues preguntes a través de l’adreça de correu electrònic participaciopopular@ajberga.cat. La primera qüestió ha estat referida a la previsió per a la cobertura de la baixa causada per una de les persones que ocupa la plaça d’arquitecte/a municipal, mentre que la segona pregunta ha estat referida a la proposta sobre el canvi d’emplaçament de les dependències de la Policia Local per a ocupar l’espai del Centre d’Acollida Turística (CAT).

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 4 de març de 2021.Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga