Inici

L’Ajuntament de Berga obre el termini per a què les entitats i associacions puguin sol·licitar formar part del Consell Municipal de Festes

Foto Carnaval 2020
Ampliar en una finestra emergent Festa infantil del confeti. Carnaval de 2020
Data de publicació: 19.02.21

El reglament del Consell Municipal de Festes (CMF) de Berga entrarà en funcionament en les pròximes setmanes. Es tracta d’un òrgan consultiu d’assessorament, participació i debat, sense personalitat jurídica pròpia, per tractar els temes relacionats amb les festes locals. L’objectiu és afavorir la participació ciutadana en l’organització dels esdeveniments festius que se celebren anualment al municipi. Les funcions d’aquest organisme se centren en formular propostes artístiques i organitzatives a la regidoria que exerceix les competències en matèria de festes, potenciar la participació de la ciutadania, les entitats i les associacions berguedanes i proporcionar suport logístic durant el desenvolupament de les activitats que es portin a terme. El reglament va ser sotmès a una consulta pública prèvia per tal que la ciutadania i les entitats locals poguessin presentar aportacions i suggeriments abans que la proposta fos aprovada pel ple de la corporació el passat mes de desembre. El consistori berguedà ha obert el termini per tal que les entitats, associacions i altres col·lectius interessats en formar part del consell puguin sol·licitar la seva participació mitjançant la presentació d’una instància genèrica.

Òrgans de l’organisme

El Consell Municipal de Festes comptarà amb dos òrgans: el plenari i les comissions de treball. D’una banda, el plenari estarà format per representats polítics, personal tècnic i representants d’organitzacions, entitats i associacions econòmiques, socials, professionals, veïnals i altres col·lectius o agents implicats en l’àmbit de festes. El plenari es reunirà trimestralment en sessió ordinària per debatre sobre l’estat del municipi en matèria de festes, així com per definir el pla de treball.

D’altra banda, es crearan comissions de treball per a cadascuna de les festes municipals. Aquestes comissions s’hauran de reunir per programar, organitzar, coordinar i avaluar tots els elements que formen part dels esdeveniments festius de la ciutat. Les comissions podran prendre decisions de forma autònoma, seguint les directrius del plenari, i també reportaran els temes tractats i les activitats realitzades en les trobades periòdiques que celebri el plenari. Es consideren festes municipals organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament de Berga les següents: la cavalcada de Reis, el Carnaval, la Carlinada, les festes de Sant Jordi, Sant Marc, Sant Pere de Madrona, els Cristòfols, Els Elois, la Gala d’Estels, Sant Quirze de Pedret i la Festa Major d’Hivern (Santa Eulàlia).

Sol·licitud de participació al CMF

Les entitats, associacions i col·lectius que vulguin participar activament al Consell Municipal de Festes hauran de presentar una instància genèrica mostrant el seu interès per formar part d’aquest organisme abans del 31 de març de 2021. En el text de la instància caldrà concretar si es vol formar part del plenari, de la comissió d’una festa o dels dos òrgans esmentats. En cas de voler participar en la comissió d’una o diverses festes, caldrà especificar les festes. El termini està obert per a les entitats i associacions que han pres part en l’organització de les festes municipals de forma habitual, així com també per a aquelles que desitgen fer-ho d’ara en endavant. L’acceptació de la sol·licitud suposarà la integració de l’entitat en els òrgans demandats durant un període de 2 anys. Un cop finalitzat aquest temps, caldrà tornar a sol·licitar la participació al Consell Municipal de Festes.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb l’àrea de Participació Popular a través de l’adreça de correu electrònic participaciopopular@ajberga.cat o al telèfon 683 563 608.
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga