Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de març de 2021

Ple ordinari de març (04-03-21)
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de març de 2021
Data de publicació: 04.03.21

Aquest dijous, 4 de març, l’Ajuntament de Berga ha portat a terme una nova sessió ordinària del plenari municipal de forma virtual. La sessió ha començat amb la lectura d’un manifest institucional amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, que se celebrarà el pròxim dilluns, 8 de març. La lectura ha estat realitzada per la regidora de Feminisme, Roser Valverde, en representació de les regidores del consistori. El text del manifest destaca el compromís de les regidores per fer visibles les desigualtats i violències estructurals del sistema heteropatriarcal, així com la voluntat de posar en relleu el paper de les dones en la societat. A continuació, s’ha realitzat la lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del passat mes de febrer.

Ordenança de Preus Públics d’ús de les instal·lacions esportives

L’àrea d’Esports ha presentat una proposta per modificar l’Ordenança Fiscal número 20 que regula la taxa per poder fer ús de les instal·lacions esportives municipals. La modificació de l’ordenança inclou la possibilitat de poder fer ús de les instal·lacions senceres o d’una part de les mateixes. Per tant, s’inclouen noves categories en la taxa en funció de l’ocupació de l’espai i del tipus d’usuaris i usuàries. El text de l’ordenança també inclou l’actualització de les taxes d’utilització dels pavellons i el camp de futbol, mentre que les pistes de frontó i vòlei platja mantindran les tarifes actuals.

El text de l’ordenança inclou un annex referent als preus públics per a la prestació dels serveis de la piscina municipal i altres instal·lacions esportives complementàries com les pistes de tennis i pàdel. D’una banda, s’implementaran noves categories del tipus d’entrada i d’abonaments. Per exemple, es crearà una tarifa reduïda d’1,5 € per accedir a la piscina durant l’última hora d’obertura de les instal·lacions (de 19 a 20 h) i també es crearà un abonament familiar mensual per a unitats familiars de diversos membres que costarà entre 65 i 80 €. D’altra banda, s’incrementarà 0,50 € el preu de l’entrada diària a la piscina municipal. L’accés a la piscina pels infants (de 4 a 14 anys), les persones majors de 65 anys i pensionistes, les persones amb discapacitat (grau igual o superior al 33 %) i els o les acompanyants de persones amb discapacitat (grau igual o superior al 65 %) tindrà un cost de 2,5 €. El preu de l’entrada per a les persones adultes d’entre 15 i 64 anys serà de 3,5 €. No es farà distinció entre la tarifa diària i la tarifa de cap de setmana. També augmentarà entre 2 i 5 € els diferents abonaments de bany, que tindran un cost d’entre 25 i 62 €.

Pel que fa a les tarifes per poder utilitzar de les pistes de tennis i pàdel per a la pràctica esportiva d’aquestes dues modalitats, es mantindran els preus actuals de 10 i 20 €, respectivament, per cada hora de joc. Les fitxes per a la il·luminació de les pistes costaran 2 €.

L’annex de l’Ordenança General de Preus Públics de la piscina municipal i altres instal·lacions esportives (pistes de tennis i pàdel) ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot en contra del PSC.
La proposta de modificació de la taxa per la prestació de serveis de la piscina municipal i instal·lacions esportives complementàries ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.

Ordenança per a la prestació del servei de gestió de residus

Posteriorment, s’ha presentat una proposta per efectuar la derogació de l’Ordenança Fiscal número 12 corresponent a la prestació del servei de gestió de residus municipals. La recaptació de la taxa de recollida d’escombraries ha estat tramitada i tramesa al Consell Comarcal del Berguedà al llarg dels últims anys, ja que és l’organisme que s’encarrega de gestionar el servei de recollida de residus a la ciutat. El consistori berguedà recaptava la taxa a través de l’Oficina de Gestió Tributària (ORGT) i la transferia a l’ens comarcal. La derogació proposada farà que el Consell Comarcal del Berguedà pugui recaptar la taxa a través de ORGT. La proposta de derogació de la taxa esmentada ha estat aprovada unànimement.

Ordenança de la tinença d’animals domèstics

El punt referent a la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos ha estat retirat de l’ordre del dia del ple. El regidor d’Hisenda, Marià Miró, ha explicat que la correcció de l’expedient realitzada avui no s’ha fet amb suficient antelació i per tal de garantir i evitar que se’n pugin derivar nul·litats futures s’ha decidit retirar aquest punt amb la voluntat de portar-lo al proper ple ordinari d’abril.

Mocions

La part de control s’ha iniciat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal Junts per Berga referent a la promoció i visualització de l’esport femení. La moció proposa crear espais de difusió de l’esport femení als mitjans locals públics, crear una secció que inclogui informació dels clubs i entitats del municipi que realitzin activitats d’esport femení, impulsar una agenda digital amb els esdeveniments esportius de la ciutat on es destaquin les activitats realitzades per dones esportistes, organitzar jornades periòdiques de promoció de l’esport femení i establir una partida pressupostària adreçada als clubs esportius que vulguin iniciar-se en la pràctica de l’esport femení. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de JxB i el PSC i les abstencions de la CUP i ERC #PleBerga

Tot seguit, el grups municipals de la CUP i ERC han presentat una moció de rebuig per l’empresonament del cantant, Pablo Hasel, i en defensa de la llibertat d’expressió. El raper lleidatà, condemnat per enaltiment del terrorisme i injúries a la monarquia, va ser detingut pels Mossos d’Esquadra el 16 de febrer, després que s’hagués esgotat el període d’ingrés voluntari a presó. Hasel s’havia tancat al rectorat de la Universitat de Lleida amb una cinquantena de persones que li donaven suport. La moció pretén manifestar el suport del consistori al cantant i exigir-ne el seu alliberament, així com el de totes les persones empresonades per raons polítiques i de consciència de l’Estat espanyol. El text també suposa l’adhesió de l’ajuntament al manifest elaborat per l’Acadèmia Catalana de la Música a favor de la llibertat d’expressió i en contra de la condemna de Pablo Hasel. La moció també reclama la derogació dels delictes contra la corona i, especialment, el delicte d’injúries contra la família reial. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot contrari del PSC. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot contrari del PSC.

Donacions de compte

En la part de control, s’ha donat compte de la contractació temporal d’una persona per cobrir el lloc d’Oficial 2a d’instal·lacions esportives durant el període d’incapacitat temporal de la persona titular. Posteriorment, s’ha donat compte del nomenament de dos agents i la continuïtat d’un altre agent de policia per a la cobertura de places vacants, reduccions de jornada i situacions de baixa mèdica per incapacitat temporal en la plantilla orgànica. També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’ha presentat un informe d’Intervenció sobre expedients d’omissió de fiscalització emesos per diferents àrees durant el mes de febrer.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat preguntes sobre l’ampliació de l’encomana de serveis a l’empresa BRG Progrés i el retard en el pagament de les nòmines previst pel mes de febrer. JxB també ha preguntat sobre les modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i la previsió de reunions de la comissió urbanística. El grup ha preguntat sobre l’execució de la Comissió Municipal de Protecció Civil, la previsió de celebració de la Fira de Maig d’enguany i ha fet un prec per instar a l’equip de govern que apliqui la participació ciutadana i escoltin les demandes del veïnat i les associacions. JxB ha preguntat si l’ajuntament s’ha adherit o sol·licitat ajudes econòmiques de l’Institut Català d’Energia per a la modificació i millora energètica d’edificis públics, entre d’altres. El grup ha preguntat sobre la proposta de nomenament dels dos membres vocals que manquen al Patronat de la Residència Sant Bernabé. El grup també s’ha interessat per saber com s’estructurarà la regidoria de Municipalitzacions, encapçalada per Ramon Camps, i si disposarà dels recursos tècnics i econòmics necessaris. JxB també ha formulat preguntes sobre l’estat d’execució de les mesures complementàries vinculades a la prohibició d’aparcament a la plaça de Sant Pere, sobre les principals accions a dur a terme del Pla Local d’Adolescència i Joventut durant el 2021 i l’estat de l’estudi sobre habitatge.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat preguntes sobre l’ampliació de l’encomana de serveis a l’empresa BRG Progrés i el retard en el pagament de les nòmines previst pel mes de febrer. JxB també ha preguntat sobre les modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i la previsió de reunions de la comissió urbanística. El grup ha preguntat sobre l’execució de la Comissió Municipal de Protecció Civil, la previsió de celebració de la Fira de Maig d’enguany i ha fet un prec per instar a l’equip de govern que apliqui la participació ciutadana i escoltin les demandes del veïnat i les associacions. JxB ha preguntat si l’ajuntament s’ha adherit o sol·licitat ajudes econòmiques de l’Institut Català d’Energia per a la modificació i millora energètica d’edificis públics, entre d’altres. El grup ha preguntat sobre la proposta de nomenament dels dos membres vocals que manquen al Patronat de la Residència Sant Bernabé. El grup també s’ha interessat per saber com s’estructurarà la regidoria de Municipalitzacions, encapçalada per Ramon Camps, i si disposarà dels recursos tècnics i econòmics necessaris. JxB també ha formulat preguntes sobre l’estat d’execució de les mesures complementàries vinculades a la prohibició d’aparcament a la plaça de Sant Pere, sobre les principals accions a dur a terme del Pla Local d’Adolescència i Joventut durant el 2021 i l’estat de l’estudi sobre habitatge.

El grup municipal del PSC ha preguntat sobre el nombre de procediments iniciats vinculats a l’ordenança de conservació d’edificis del Barri Vell i quines actuacions preveu fer l’ajuntament en els edificis que són de titularitat municipal. El grup ha preguntat sobre la calendarització prevista per adequar la contractació i evitar l’omissió de fiscalització referent a diversos serveis. El grup també ha preguntat sobre el nombre d’apercebiments que ha fet el consistori a la concessionària Inbergatur sobre els incompliments de l’empresa.

En aquesta sessió, no s’han rebut preguntes per part de la ciutadania adreçades als regidors i regidores del consistori. La propera sessió ordinària prevista se celebrarà l’1 d’abril de 2021.
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga