Inici

Berga explora nous models per a la gestió de la recollida de residus al municipi

Foto cubells porta a porta
Ampliar en una finestra emergent Cubells de la fracció de residus orgànics
Data de publicació: 08.04.21

L’Ajuntament de Berga estudia possibles nous models per gestionar el servei de recollida de residus al municipi. El consistori considera que la ciutadania no està rebent el servei que li pertocaria malgrat l’aportació econòmica que realitza i el pes que té la ciutat en el sistema de recollida porta a porta que gestiona el Consell Comarcal del Berguedà. L’equip de govern sempre ha mostrat la seva voluntat de participar en un sistema de gestió de residus mancomunat que avanci en la recollida selectiva i, sobretot, en la reducció de la generació de residus. El plantejament d’un nou model respon a les mancances detectades en el servei i la falta de comunicació per part de l’organisme responsable d’oferir-lo a l’hora de solucionar les problemàtiques existents amb l’actual gestió dels residus.

Implantació de deixalleries mòbils

L’entrada en funcionament del servei de recollida de residus porta a porta també comportava la implementació del servei de deixalleria mòbil dos cops per setmana, tal com va esmentar el Consell Comarcal del Berguedà el novembre de 2018. A dia d’avui, aquest servei encara no ha entrat en funcionament a la ciutat de Berga. Això obliga els veïns i veïnes a desplaçar-se fins a la deixalleria fixa, incrementa els residus de la fracció resta i també provoca l’abandonament d’aquest tipus de residus en diferents punts de la ciutat.

Recollida de voluminosos

L’ens comarcal encara no ofereix la recollida de voluminosos a la ciutat i el que fa és assumir el cost d’una recollida de voluminosos al mes, periodicitat que contrasta amb la recollida setmanal que es realitza en altres municipis de menor població. L’Ajuntament de Berga assumeix la resta de recollides que es realitzen per tal de donar resposta a les necessitats de la ciutadania en matèria de voluminosos.

Comunicació

La finalització de la dispensació de bosses per a la recollida de residus de la fracció d’orgànica va ser presa per l’ens comarcal de forma unilateral i comunicada a través de la bústia genèrica de l’Ajuntament de Berga el passat 23 de març. No es tracta d’un fet aïllat, ja que la decisió d’efectuar el cobrament dels cubells de recollida i les claus d’accés a les àrees d’emergència, a partir de l’1 de febrer, també va ser unilateral i ni tan sols es va comunicar al consistori.

Informadors i informadores de carrer

L’Ajuntament de Berga considera que la ciutat hauria de disposar, com a mínim, d’una persona per realitzar el seguiment de les incidències que es produeixin diàriament. També tindria al seu càrrec la dispensació de bosses i cubells els dies assignats a l’oficina d’atenció del porta a porta. El sistema de recollida de residus porta a porta requereix un seguiment constant per poder resoldre les problemàtiques que es produeixen fruit del desconeixement o l’incompliment per part de les persones que no utilitzen ni participen correctament en aquest model de recollida de residus.

Cobrament de la taxa per generació de residus

Des de l’inici de la implantació del servei es va esmentar la intenció d’avançar per poder aplicar el pagament per generació de residus. Això significa que l’aportació econòmica que hauria de realitzar l’usuari o usuària es basaria en la quantitat de residus que genera, de manera que les persones que generin més residus, haurien de pagar una taxa més elevada i això també penalitzaria les persones que no participin en aquest sistema. De moment, no s’ha avançat en aquesta qüestió i això fa que els veïns i veïnes que utilitzen correctament l’actual sistema de recollida de residus es plantegin de què serveix fer-ho bé o malament si tothom acaba pagant el mateix import sense distincions ni bonificacions.

Avaluació del servei

El canvi que suposa passar d’un sistema de recollida de residus amb contenidors oberts a una recollida selectiva porta a porta implica una valoració constant del funcionament del sistema, una comunicació fluïda entre l’empresa gestora i les administracions i també entre les administracions i la ciutadania. Aquesta informació permet avaluar el servei i aplicar les mesures de millora necessàries. En el cas del Berguedà, el fet de ser un servei mancomunat, requeriria una comunicació positiva i constant entre l’ens comarcal i els ajuntaments. Aquesta comunicació ha mancat en moltes ocasions i no s’ha disposat de les dades referents al funcionament del servei al municipi per poder introduir-hi millores. Per tot això, l’Ajuntament de Berga considera que les trobades de la Comissió de Residus comarcal i les reunions bilaterals entre el Consell Comarcal del Berguedà i el consistori haurien de ser més freqüents, ja que s’han produït amb comptagotes i, la majoria de vegades, per sol·licitud del propi ajuntament.
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga