Inici

L’Ajuntament de Berga obre el termini de presentació d’ofertes per a la renovació de les finestres de l’Escola Santa Eulàlia

Substitució d'arbrat a l'Escola Santa Eulàlia
Ampliar en una finestra emergent Substitució d'arbrat a l'Escola Santa Eulàlia
Data de publicació: 05.05.21

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de finestres d’alumini a l’Escola Santa Eulàlia. Es tracta d’una actuació realitzada pel consistori berguedà amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que consistirà en la renovació de les actuals finestres metàl·liques de vidre senzill de l’equipament educatiu per un import total de 122.797,67 € (IVA inclòs). L’actuació preveu la substitució de 111 unitats de finestres de diferents dimensions i l’execució dels treballs es realitzaran durant l’època de vacances escolars amb l’objectiu de minimitzar les afectacions en l’activitat lectiva del centre educatiu.

Millores en el confort tèrmic i la despesa energètica

L’actuació preveu la substitució de les antigues finestres metàl·liques amb vidre senzill, que daten de la construcció de l’edifici, a causa de l’estat obsolet que presenten per l’envelliment i la seva baixa eficiència energètica, que comporta problemes de pont tèrmic a l’interior de les dependències de l’equipament, filtracions d’aigua durant els episodis de pluja i mancances de seguretat per l’estat de la fusteria i els vidres que conformen les finestres. La renovació de les finestres permetrà una millora ambiental motivada per la reducció de la despesa de consum energètic i l’augment del confort de l’alumnat del centre.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del dissabte, 15 de maig. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte de subministrament i instal·lació de finestres d’alumini a l’Escola Santa Eulàlia, a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga en aquest enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=80775455&lawType=Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga