Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de maig de 2021

Sessió ordinària del Ple de maig de 2021
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de maig de 2021
Data de publicació: 06.05.21

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 6 de maig, una nova sessió ordinària del plenari municipal de forma virtual, en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb el funcionament de la ciutat. La sessió ha estat retransmesa a través del canal de Youtube de l’ajuntament i ha començat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del passat mes d’abril.

Depuració comptable

L’àrea de Tresoreria ha presentat una proposta referent a la depuració comptable de l’exercici econòmic de 2019 i exercicis anteriors. S’han detectat diverses operacions que cal corregir per tal d’assolir la imatge fidel que ha de presidir la gestió comptable de l’ajuntament. L’aprovació de l’expedient col·lectiu suposarà la baixa en la comptabilitat de les obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats incloses en el mateix. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot negatiu del PSC.

Ordenança de Preus Públics

L’àrea de Rendes ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació d’un concert a la ciutat. Es tracta d’una proposta realitzada per l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat del Vallès en col·laboració amb el Conservatori de Música dels Pirineus. L’espectacle es titula ‘Concert de piano i orquestra de W.A. Mozart’ i es portarà a terme el diumenge, 23 de maig, al Teatre Municipal de Berga (18 h). El preu fixat per a les entrades del concert és de 10 € (entrada general), mentre que s’aplicarà la gratuïtat per a l’alumnat del Conservatori de Música dels Pirineus i l’Escola Municipal de Música de Berga. La proposta d’aprovació de preus públics ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot contrari del PSC.

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

El plenari ha acordat iniciar dos procediments sancionadors vinculats a la comissió de dues possibles infraccions relacionades amb l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. En aquesta ordenança es determinen les sancions en funció de la tipologia d’infraccions. Per exemple, no disposar de la llicència per tenir gossos potencialment perillosos es considera una infracció molt greu que comporta sancions que oscil·len entre els 2.400 i els 15.000 €. Les persones sancionades disposaran de 10 dies hàbils per poder presentar les al·legacions corresponents en cada cas. Les dues propostes d’expedients sancionadors han estat aprovades per unanimitat.

Mocions

Els grups municipals de la CUP, ERC i JxB han presentat una moció conjunta a favor de l’amnistia. El text posa de manifest la necessitat d’aprovació d’una Llei d’Amnistia per part de les corts espanyoles que, sense renunciar a l’exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d’autodeterminació, comporti l’extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l’autodeterminació de Catalunya. La moció també reclama la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com la reparació dels danys causats a les persones represaliades. El text també fa una crida a la mobilització de la societat catalana i el teixit associatiu municipal en favor de l’amnistia. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot negatiu del PSC.

El grup municipal d’ERC ha presentat una moció sobre el dret a morir dignament. En el mes de juny entrarà en vigor la Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia, que va ser aprovada el 18 de març de 2021 pel govern espanyol. Es tracta d’una llei que vol donar resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista a una demanada de la societat actual, tenint en compte la compatibilitat de principis essencials, els drets fonamentals a la vida, i la integritat física i moral i béns constitucionalment protegits com la dignitat, la llibertat o l’autonomia de la voluntat. La moció insta a donar suport, defensar i divulgar entre la ciutadania el dret de les persones a ser assistides al final de la vida segons els desitjos expressats en la seva Declaració de Voluntats Anticipades (DVA), entre d’altres accions. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Donacions de compte

En la part de control, s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes periòdics emesos per l’àrea econòmica del consistori. D’una banda, s’ha donat compte d’un informe que recull la informació sobre les resolucions que han estat adoptades amb objeccions, les principals anomalies en matèria d’ingressos, informes emesos amb omissió de fiscalització, els resultats del control de comptes pendents de justificar i les bestretes de caixa fixa corresponent a l’any 2020. D’altra banda, s’ha presentat un informe sobre l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de l’any 2021. També s’ha presentat un informe sobre les obligacions derivades de despeses de béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària vinculades a l’exercici de 2020. Es tracta de factures rebudes i/o registrades durant les acaballes de l’any passat que no han pogut ser tramitades. La seva liquidació es realitzarà un cop s’hagi efectuat la liquidació comptable de 2020. Per últim, també s’ha presentat un informe sobre el compliment de la normativa en matèria de morositat durant l’exercici 2020.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat preguntes sobre la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Escola Municipal de Música de Berga, així com l’estat de la modificació del Reglament d’Organització i Funcionament de l’EMMB i el procés per accedir a la direcció del centre. El grup ha preguntat sobre la valoració de la Fira de Maig de 2021 i la manca de representació de productors berguedans i el sector de l’automoció. JxB ha preguntat sobre l’estat del projecte de reparació de la teulada del Pavelló Nou d’esports per solucionar la problemàtica de les goteres. El grup també ha fet referència a l’increment d’ocupacions d’habitatges a la zona del carrer del Balç.

El grup municipal del PSC ha fet preguntes realitzades en altres plens, les quals, no havien estat resoltes. El portaveu socialista ha preguntat sobre la xifra d’expedients incoats en relació a l’ordenança de conservació d’edificis i sobre l’estat d’execució de les obres de la Torre de la Petita. També ha formulat preguntes sobre el pagament de factures de biomassa d’El Tossalet i el cànon del centre esportiu municipal, així com l’estat i el manteniment de les instal·lacions de les piscines exteriors.

En aquesta sessió, no s’han rebut preguntes per part de la ciutadania adreçades als regidors i regidores del consistori.
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga